Projekt je dotován z programu Ministerstva kultury ČR „Kulturní aktivity - podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok 2017. Náklady na projekt jsou 72 094 Kč. Základem materiální části budou tři sady předmětů, navazující na archeologickou situaci regionu Valašsko. První celek představuje ateliér výrobce pazourkových nástrojů z doby kamenné, druhý dílnu měditepce z doby měděné a poslední část hrnčířskou dílnu ze středověku.

Každý celek se skládá z výrobní části, kde je možné provádět experimentální archeologii, čímž se návštěvníci seznámí jednak s výrobními procesy i postupy, a jednak si utvoří komplexní povědomí o vyrobeném předmětu a pochopí jeho vztahy s okolím. Výzkumná část se zaměří zejména na vysvětlení procesu archeologizace (archeologické transformace a archeologická metoda – způsob, jak se z předmětu živé kultury stane archeologický artefakt a jeho následné interpretace pomocí exkavačních a interpretačních postupů). Návštěvníci dostanou dřevěný box, ve kterém bude naaranžován archeologizovaný výrobní celek, ve kterém si zkoušeli experimentální archeologii. Následně exkavují archeologickou situaci, která představuje analogii k jejich experimentu. Pomocí pracovního listu ve formě archeologického deníku se jim díky jejich vlastní činnosti vysvětlí základní principy archeologické vědy, a to jak terénní, tak i badatelské.

Vytvořené výukové materiály budou využitelné při lektorských programech, workshopech, výstavách i akcích pro veřejnost. Výstupy projektu jsou cílené na žáky základních škol, studenty středních škol a pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Společně získané zkušenosti na bázi žák – pedagog – lektor budou také vhodnou diskusní bází pro projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které naše muzeum také pořádá pod záštitou MŠMT ČR.