Projekt s názvem „Inovace v muzejní environmentální výchově“ je zaměřen na zkvalitnění a zvýšení atraktivity environmentálně zaměřené nabídky Muzea, zejména lektorských programů a soutěží pro školy. Využíváním pořízených pomůcek dojde ke zlepšení znalostí a kompetencí cílových skupin v oblasti přírodního a kulturního dědictví Valašska, ekologických souvislostí a současných trendů v environmentalistice, zejména pak v oblasti ekosystémových služeb. Projekt obohatí a zpestří muzejní výuku o nové prvky e-learningu a fenomén youtuberů.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.