Nové přírodovědné expozice a naučné stezky z evropských dotací

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, byla v rámci Operačního programu životní prostředí udělena dotace ve výši 7,5 mil. Kč na projekt „Environmentální střediska Muzea regionu Valašska“. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí a Zlínským krajem.

Muzeum se přírodovědnými aktivitami dlouhodobě zabývá. Díky projektu bude ve čtyřech pobočkách muzea pořízeno vybavení pro ekologickou výchovu, budou vybudovány 3 naučné stezky a vzniknou 2 nové přírodovědné expozice. Práce na expozicích, stezkách a dalším vybavení budou dokončena příští rok, všechna střediska tak budou pro veřejnost otevřena na začátku školního roku – 1. září 2011.

Na Vsetíně vznikne naučná stezka v Panské zahradě a parku u zámku, která bude informovat návštěvníky o geologických zajímavostech Valašska a rostlinách a živočiších žijících přímo ve městě. Na stezku bude navazovat moderní interaktivní expozice Příroda hrou, která vznikne ve věži vsetínského zámku. Tato se bude věnovat přírodnímu bohatství Valašska. Hravou formou zde budou za zapojení počítačové techniky prezentovány základní principy udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí a vzájemného oboustranného ovlivňování moderního člověka a přírody. Vystaven zde bude mimo jiné preparát medvěda „Míši z Brodské“. Poslední díl do mozaiky středisek ve Vsetíně patří Hvězdárně Vsetín, která pomocí naučné stezky a hracích prvků představí témata obnovitelných zdrojů energie. Úprava a nové vybavení vnitřních prostor hvězdárny umožní moderní projekci 3D filmů a vzdělávacích programů.

Druhá environmentální expozice zaměřená na přírodní prostředí ve městě, v parcích a alejích bude vybudována v části Zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Tato expozice bude také doplněna naučnou stezkou v zámeckém parku, kde budou prezentovány nejen estetické funkce parku a jako odpočinkové zóny pro své návštěvníky, ale i jako hodnotného přírodního biotopu. Expozice bude zaměřena na krásu dřeva, možnosti jeho užití člověkem a také zvířaty. V expozici bude také vystaven řez 300 let starou jedlí.

V Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude vybaven přednáškový sál, kde budou prezentovány výukové materiály zaměřené na problematiku vztahu a vzájemného ovlivňování moderního člověka a okolní přírody.

Provoz středisek bude zajištěn jak pracovníky Muzea regionu Valašska, tak i jeho partnerů. Mezi hlavní patří Společnost pro komunitní práci, o.p.s., Líska – o.s., ALCEDO – středisko volného času ve Vsetíně a další.


RNDr. Lukáš Spitzer, vedoucí přírodovědného oddělení Vsetín