Projekt s názvem „Barevný svět“ prezentuje téma barev očima fyzika, archeologa, psychologa, ekologa i umělce a každý jednotlivý pohled dotváří část barevné mozaiky. Projekt je dotován z programu Ministerstva kultury ČR „Kulturní aktivity - podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok 2015. Náklady na projekt jsou 80 150,- Kč.

Projekt je strukturován do šesti výukových celků. První celek má název „Jak vznikají barvy“ a zaměřuje se na fyzikální podstatu světla a vnímání barev meteorologických procesů a jevů. Vysvětluje, proč je obloha modrá, sníh bílý, jablko červené a duha obsahuje celé spektrum barev. Následuje celek s názvem „Mícháme barvy“, který vysvětluje teorii barev a věnuje se různým typům míchání barev. Kapitola „Vnímáme barvy“ se věnuje podprahovému působení barev na lidskou psychiku a barvě jako výrazovému prostředku nejen v umění. V části s názvem „Využíváme barvy“ získají uživatelé informace o využití barev v tradiční historické, lidové a umělecké tvorbě. Následuje botanická sekce „Barvy a rostliny“, která popisuje funkci barviv ve světě rostlin a odhaluje tak například tajemství barev podzimního listí. Poslední část je věnovaná barvám v říši zvířat; uživatel se dozví, jak vidí pes či jak vypadá oko včely.

Vytvořené výukové materiály budou využitelné při soutěžích, konferencích, workshopech a samozřejmě při lektorských programech muzea. Výstupy projektu jsou cílené na žáky základních škol, ale jsou využitelné i pro studenty středních škol a pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Realizace projektů povede také ke sdílení získaných zkušeností a postupů s pedagogy díky akreditovaným školením pro učitele základních škol pod záštitou MŠMT ČR.

Projekt bude zakončen k začátku roku 2016 a proto se školy i běžní návštěvníci muzea můžou již brzy těšit na inovativní a zajímavé interaktivní produkty z tvorby Muzea regionu Valašsko.