Únor se u většiny lidí těší malé oblibě.  Do jara daleko, nicméně tu a tam teplý den nechá vykouknout hlavičky sněženek či devětsilů.  Jejich pučení však ještě dlouho utlumuje nestálá sněhová pokrývka a proměnlivost počasí nedopřává ani zimním radovánkám.  Naopak, atakuje naše zdraví a zahání nás do tepla domova. A tam se zase člověk musí bránit tržně motivovaným útokům na oslavu svátku sv. Valentýna.

Což o to, svátek zamilovaných je poetickým občerstvením mezilidských vztahů, ale v našich končinách se svátek lásky přece jen váže spíše k prvnímu máji. Nicméně svatý Valentýn má své místo i na Valašsku a to více než dvě a půl století: konkrétně ve Valašském Meziříčí u paty mostu na krásenské straně Rožnovské Bečvy. Sochu světce u předního olomouckého sochaře bavorského původu Ondřeje (Andrease) Zahnera (1709–1752) objednal majitel panství František Josef hrabě z Žerotína. Spolu s ní nechal na protější stranu mostu u téhož sochaře vytvořit i sochu jiného svatořečeného biskupa – sv. Libora (Liboria).

Zatímco sv. Liborius patřil mezi tehdy oblíbené světce a Zahner jej už dříve realizoval např. pro areál kostela sv. Matouše v Dolanech nebo pro klášter Hradisko v Olomouci, u Valentýna předchozí zkušenost neměl. Pro kompozici neuplatnil motivy, které by jej spojovaly se svátkem zamilovaných. Jsou u něj vyzdviženy jeho léčitelské schopnosti: podle jedné z legend oblékl a utěšil promrzlého chudého muže. Muž mu později oděv vrátil s tím, že díky svému činu získal Valentýn milost hojit padoucnici a dnu. Zázračná uzdravení se objevují i v dalších legendách a sv. Valentýn býval vzýván i při morových epidemiích.

Původem římský mučedník sv. Valentýn v českých zemích nepatřil k těm nejoblíbenějším (i když jeho relikvie se nachází např. ve svatováclavské katedrále v Olomouci) a jak dokládá i zmíněná krásenská socha – nebyl primárně spojován se snoubenci a svátkem zamilovaných. Nicméně své místo má i na českém nebi a jsou s ním spojena i výjimečná umělecká díla. K nim patří i barokní Zahnerova socha u paty krásenského mostu. Tak pokud by vás na 14. února obtěžovala přání typu „pěkného svatého Valentýna!“ můžete s nadhledem odpovědět: „děkuji, jednoho obzvlášť pěkného už máme.“

Článek zveřejnil Valašský deník 12. 2. 2022, odkaz zde.