Moravská gobelínová manufaktura dostala možnost realizovat dílo, jehož námět  dokonale souzní s vlastní podstatou dílny. Od loňského prosince zde vzniká gobelín s přiléhavým názvem Akce vlna. Předlohou ke gobelínu je olejomalba Akce II (vlna) z roku 1956, kterou se v loňském roce podařilo získat do své sbírky a tudíž i zpět do České republiky jednomu z předních českých sběratelů současného výtvarného umění. Existenciálně laděné figurální dílo jednoho z nejvýznamnějších českých malířů Mikuláše Medka (1926–1974) bylo od počátku 60. let v USA, a obdivovatelé Medkovy tvorby byli ochuzeni o možnost se s ním seznámit na výstavách. Společně s tímto obrazem se podařilo zpět do ČR získat i další autorovu malbu ze stejného období: Akce I (vajíčko).

Na tapiserii, jejíž výsledný rozměr má být 200x250 cm (tj. o polovinu větší než formát předlohy), pracují dvě gobelínářky současně. Dílo utkané klasickou gobelínovou technikou by mělo být představeno veřejnosti v listopadu tohoto roku, kdy by se mělo stát zakládajícím sbírkovým předmětem Muzea moderní tapiserie – ideového projektu města Valašské Meziříčí. Inspirativní malba Mikuláše Medka se stala poprvé předlohou pro gobelín už v 50. letech – v roce 1959 však bylo tkaní tapiserie Dívka se švihadlem z ideologických důvodů zastaveno a manufaktura jej realizovala znovu až půl století později, v roce 2010. Textilně bravurní realizací je tapiserie Dívka s kuličkou, kterou valašskomeziříčská dílna podle Medkovy předlohy utkala v roce 1983. 

V současné době tkadleny MGM pracují ještě na jednom gobelínu podle Medkova obrazu: Den a noc, který by měl být co nevidět dokončen. Dílo řazené k poloze Medkova existenciálního surrealismu bude poprvé představeno veřejnosti na výstavě Umění tapiserie – Dílo a jeho předobraz od 23. dubna 2020 v olomouckém Muzeu moderního umění. Výstavu doprovodí obsáhlá stejnojmenná monografie vydaná MGM ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko na sklonku roku 2017, jejímž obsahem je tvorba gobelínů, koberců a restaurátorských prací realizovaných v této jedinečné výtvarné dílně od doby jejího založení.