S rozvíjející se gramotností v uplynulých staletích postupně končila doba, kdy hospodář předčítal po večerech čeledi z náboženské literatury a i nejchudší lidé se postupně učili číst. S touto novou dovedností se v nich probouzela i touha po vlastních knihách. Ty však pro ně bývaly často finančně nedostupné, proto se často spokojili s drobnými tisky o několika stranách, které si za pár krejcarů pořizovali na poutích či jarmarcích. Jarmareční nebo také kramářské písničky bychom v 19. století našli téměř v každé domácnosti. Kromě humorných a kratochvilných příběhů v písničkách najdeme líčení mordů, tragických konců nešťastných lásek či následků přírodních katastrof – na obsah nás kromě výstižného názvu upozorňuje i dřevoryt na titulní stránce.

Například píseň „Ukrutná wražda w piseň uwedená“ tak nese obrázek popravčího mistra trestajícího provinilce. Píseň začíná uvedením do příběhu, kdy mládenec šel na vandr a zamiloval se do dcery svého mistra: „On měl dceru welmi krásnaou těla welmi sličneho, ta často pohleděla na mládence toho a on také we swem srdcy, počal ji milowati“. Bohužel neměli příležitost se scházet, navíc každý byl jiného vyznání, proto se dívka rozhodla: „Naučte mně, jak mám w Krysta wěřiti, pak chci s wámi w waší wíře jako i wy umřiti“. Ale byla si vědomá, že rodičům se to líbit nebude, proto milého poslala čekat na ni ke svému strýci a „w noci když wšichni usnuli, penize jim pobrala a za swým nejmilejším rychle jest pospíchala.“ Otec si toho však všiml, dceru dohonil a zamordoval. Po návratu domů chtěl zavraždit i mladíka, místo něj však omylem s manželkou zabili vlastního syna. Mladík, stále nic netuše, pospíchal za svou milou, ale u cesty „přišel na místo krwawý, roští odházel, nalezl tělo její.“ Když pak zjistil, jak „žiwot dokonala, welikou žalostí hořce plakal a naříkal, umřel z welké lítosti.“ Nechybí ani závěrečné poučení: „A ten tyran otec její, sám jest se zamordoval, též i matka si zoufala, do studně skočila.“

Muzeum regionu Valašsko opatruje ve své sbírce starých tisků a rukopisů na osm set podobných kramářských tisků a náboženských písniček, nejsou však jedinou její zajímavostí. K těm nejcennějším „pokladům“ se řadí především vzácné prvotisky, tedy knihy, které spatřily světlo světa v 15. století, krátce po vynalezení knihtisku. Návštěvníci budou mít výjimečnou příležitost je zhlédnout na právě připravované výstavě Unikáty ze sbírky starých tisků, která bude v meziříčském zámku Kinských k vidění od 1. června do konce prázdnin.

Popisek k obrázku: Ukrutná wražda w pjseň uwedená. Wytisstěná w Presspurku. Stran: 8, veršů 19, vepředu dřevoryt popravčí scény. I. pol. XIX. stol. (sbírka Muzea regionu Valašsko, p. o., i. č. L1311).

Článek zveřejnil Valašský deník 20. 5. 2022, odkaz zde.