Světlo k Valmezu patří, a to nejen díky stejnojmennému festivalu, který rozsvítí město 23. září, ale především zásluhou skláren specializovaných na výrobu osvětlovacího skla. Světla ze sklárny stojící na krásenské straně Rožnovské Bečvy téměř 150 let ozařovala paláce, chrámy, luxusní prostory, zámořské parníky, budovy veřejné i prosté domácnosti. Některá z nich teď září ve výstavě Světlo z krásenských skláren v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Sklárny založené hrabětem Kinským od počátku vedla firma S. Reich & Co. a záhy je zaměřila na výrobu skla pro svítidla. Ve druhé polovině 19. století ozařovaly lampy z Krásna především noblesní měšťanské domácnosti. Tomu odpovídala i jejich často velmi realisticky vyvedená malířská výzdoba. Ve výstavě jsou zastoupeny lampy malované v krásenských malírnách Na Šištotě, které od 70. let 19. století doplňovaly vytíženou firemní rafinerii ve Skalici u Nového Boru. Do jemných dekorů docílených dvojím typem matování poutaly paprsky stínidla zdobená technikou manografie. Pod rytinami v ocelových deskách, které se pro manografii využívaly, jsou zaznamenána jména čtyř desítek krásenských malířů a grafiků.

Dobu, kdy do domácností vstoupila elektřina, zastupují stínidla rafinovaných geometrických tvarů, zhotovená z vrstveného skla ideálních difusních vlastností – triplexopálu. Mezi vystavenými exponáty jsou k vidění i světla známá z veřejných budov navržená podnikovými designéry či externisty. Komorní výstavě dominují ladně tvarovaná svítidla Karla Volfa, vedoucího výtvarného ateliéru n. p. Osvětlovací sklo až do jeho privatizace v 90. letech 20. století. Své místo mezi desítkami vystavených skel mají i lampy vyznívající jako světlené sochy.

Krásenské pece, u nichž mistři skláři denně vytvářeli stovky stínidel, vyhasly před dvaceti lety. Přesto světlo z Valmezu stále září: ve výstavě prezentující rozsáhlou muzejní sbírku možná zjistíte, že historie valašskomeziříčských skláren prosvětlila i kus vašeho životního prostoru.

Článek zveřejnil Valašský deník 20. 9. 2022, odkaz zde.