Rčení o srdci z kamene je literárním obratem usvědčujícím z nedostatku emocí a empatie. Anorganický kámen v sobě přece nemá kouska života a nic s ním nehne. Omyl – hne: sochař, který zkušeným pohledem a „pohlazením“ kamene rozezná jeho skrytý potenciál a možnost využití i pro emočně a duchovně strhující dílo. Byl jím i sochař Jan Sobek (1951–2021).

Karlovický rodák Jan Sobek zasvětil svůj sochařský um především restaurátorským pracím a spolupráci na náročných sochařských realizacích. Kamenickému řemeslu se vyučil v Lipnici nad Sázavou, výtvarné vzdělání získal na proslulé Střední průmyslové škole kamenické v Hořicích a později absolvoval pedagogické minimum na ostravské univerzitě. Jako kameník spolupracoval se sochaři od 70. let, zkušenosti s restaurováním kamenosochařských památek nabyl v Olomouci, při spolupráci s dílnou Ladislava Werkmanna.
Stopy sochařského dláta Jana Sobka nesou kopie historických soch a architektonických prvků po celé České republice. V našem regionu je můžete zaznamenat na replikách renesančních reliéfů na zámku v Hustopečích nad Bečvou nebo na kopii barokního podstavce sochy sv. Floriána z náměstí ve Valašském Meziříčí (1994). Dlouhá léta spolupracoval s restaurátorem akad. sochařem Miroslavem Machalou, pod jehož vedením se podílel i na tvorbě žulového Radegasta, který na hřebenu Radhoště nahradil poškozené dílo sochaře Albína Poláška.
Sobek spolupracoval i na realizacích původních uměleckých děl: např. s akad. sochařem Mariem Kotrbou na čtyřmetrové pískovcové soše Loď v parku v Rožnově pod Radhoštěm (1997), na soše sv. Hedviky pro budovu ostravsko-opavského biskupství (1999), nebo na pomníku olympionika Ludvíka Daňka (1999). Sám vytvářel především komornější realizace nejen pietního charakteru, ale i díla určená pro zahrady, interiéry či jen tak pro radost.
Kámen je materiálem téměř nezdolným a díky citu a umu sochaře může po staletí podněcovat emoce všech, kdo mu věnují pozorný pohled. Srdce kamenosochaře tuto odolnost bohužel nemá – to Sobkovo dotlouklo 6. ledna 2021.

Článek zveřejnil Valašský deník 15. 4. 2021, odkaz zde.