Sklářství se v Čechách trvale rozvíjí od 13. století a i přes nahrazování mechanickou a automatickou výrobou je ruční výroba skla udržována do dnešních dnů. Potřeba chránit a podporovat postupně mizející řemeslo vyústila v úsilí o nadnárodní ochranu.

V současné době je připravována nominace na zápis ruční výroby skla do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Společně s Českou republikou nominaci připravují také Finsko, Maďarsko, Německo, Španělsko a Francie, která přípravné práce koordinuje. Své zastoupení v nominaci mají i skláři Zlínského kraje.

Čím konkrétně je specifické sklářství ve zlínském kraji?

Výroba skla se zde rozšiřovala od 17. století v zalesněných oblastech (oblast Hutiska na rožnovsko-krásenském panství). V průběhu 19. století převzaly provoz panských hutí sklářské rodinné firmy S. Reich & Co. a rodiny Schreiberů a Zahnů. Provoz sklářských hutí na území kraje vedl i ke vzniku nových obcí (např. Hutisko, Staré Hutě, Sidonie, Karolinka). Z všeobecné nabídky skleněného zboží se vyprofilovalo několik oblastí, na které se sklárny specializovaly a přicházely s novými výrobními postupy a technologiemi.

Mezi ně patřilo např. i tzv. Antik sklo – reprezentativní užitkové a dekorativní sklo zhotovené z bublinaté skloviny, jejíž výrobou se později proslavila sklárna ve Škrdlovicích. Kolekci Antik nabízely Českomoravské sklárny pod značkou R – Krasno ve čtyřicátých letech 20. století, a jak značka napovídá, vyrábělo se ve sklárnách ve Valašském Meziříčí – Krásně. Přesné technologické postupy byly dříve tajemstvím huti a předávaly se spolu s dalšími zkušenostmi z generace na generaci.

V souvislosti s postupným úbytkem ruční výroby skla tak hrozí zúžení široké škály nehmotného řemeslného dědictví. Chcete také přispět k zachování ruční výroby skla? Využijte blížících se Vánoc a obdarujte své blízké ručně vyráběným sklem a nezapomeňte také nazdobit stromeček malovanými skleněnými baňkami. Globální podpora ze strany státu a nadnárodních společností je sice účinná, ale přesto mi v uších zní vyjádření jednoho z majitelů zdejší malé rodinné sklárny: „Nechceme dotace, chceme prácu.“

Článek zveřejnil Valašský deník 8. 11. 2021, odkaz zde.