Muzeum ve Valašském Meziříčí má ve svých sbírkách více než dva tisíce výtvarných děl. Mezi stovkami obrazů se nachází také celá řada podobizen. Část z nich je vystavena v zámku Lešná u Valašského Meziříčí – jedná se o portréty předků a příbuzných majitelů zámku, rodu Kinských, ale také členů dalších šlechtických rodů, s nimiž byli vlastníci lešenského zámku spřízněni. Např. v sále v přízemí je vystavena tzv. spálovská galerie – soubor barokních portrétů původem ze zámku Spálov na Novojičínsku. Barokní malby zachycují několik generací majitelů tamějšího panství, pod jejichž důstojnými gesty a přísnými pohledy kdysi vyrůstali dědicové jejich odkazu.

Možná vás také někdy napadlo, co by se stalo, kdyby se onen velevážený majitel panství a zakladatel leckteré významné instituce malinko, opravdu jen trošinečku pousmál? Nebo zašklebil? Přesně tuhle možnost totiž nabízí Oživlá obrazárna – projekt vytvořený muzeem ve spolupráci s Vrtulí – světem her a poznání pro návštěvníky Meziříčské muzejní noci. V pátek 27. 5. po setmění budou před budovou krásenské radnice ve Valašském Meziříčí připraveny k proměně pomocí vlastního obličeje portréty významných osobností našeho regionu. Mezi nimi je například podobizna Ignáce Dominika hraběte Chorinského z Ledské, jeho ženy a půvabné dcerky na malbě od známého moravského barokního malíře či podobizny svobodného pána Mořice von Ebner Eschenbach (poručíka polního maršála a vojenského vynálezce) a jeho matky Heleny von Ebner Eschenbach. Vedle těchto historických maleb jsou připraveny i neméně reprezentativní, ovšem mnohem mladší podobizny – například majitelky hrachoveckého mlýna paní Antonie Pečivové a další portrétní díla malíře Josefa Hapky. Možnost proměnit výraz osobnosti formující historii našeho regionu nabízí také díla zachycující podobu Samuela Reicha (jednoho ze zakladatelů slavné sklářské firmy S. Reich & Co), muzikanta Jana Pelára či spisovatelky Pavly Křičkové. Samotné obrazy jsou hodnotnými díly i po malířské stránce a dokládají virtuozitu svých tvůrců. Po dobu Meziříčské muzejní noci budou originály proměňovaných děl vystaveny v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Článek zveřejnil Valašský deník 30. 5. 2022, odkaz zde.