Doba prázdnin je ideální k objevování malebných míst v okolí. Možná tak při putování krajinou zavítáte i do některého z venkovských kostelíků. Při zkoumavém pohledu po interiéru se tam možná setkáte i s dílem novojičínského malíře Ignáce Bergera.

Ignaz Johann Berger (1822–1901) patřil k renomovaným malířům církevních obrazů. Malířskému řemeslu se vyučil v rodném městě u svého strýce Antonína Bergera. Ignácova vlastní tvorba navazuje na tvorbu Antonínovy dílny – kompozičně vychází z osvědčených barokních schémat, ale v pojetí figur se odráží autorova znalost nazarénské malby, ovlivňující české malířství v 1. polovině 19. století. Bergerovy oltářní obrazy a křížové cesty zdobily interiéry moravských a slezských kostelů od poloviny 19. století a dodnes je nalezneme v církevních stavbách v okolí Nového Jičína, Vsetína či Valašského Meziříčí: např. ve Veselé.

V souvislosti s připravovanou publikací o obci Veselá vyšlo najevo, že z Bergerovy dílny pochází nejen oltářní obraz, ale i Křížová cesta z veselského kostela. Soubor pořízený na přelomu 50. a 60. let 19. století kompozičně i malířským podáním odpovídá křížovým cestám Ignáce Bergera (např. pro kostel sv. Šimova a Judy v Lískovci ve Frýdku-Místku). K dalším dosud neprobádaným Bergerovým malbám patří oltářní obraz Korunování Panny Marie pořízený pro kostel Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí v roce 1863. Na rozdíl od oltářní malby z Veselé, která byla restaurována ak. malířkou Romanou Balcarovou před pěti lety, zůstává poškozená malba zatím nevyužitá (kostel Nejsv. Trojice slouží už půl století jako lapidárium) a bude v nejbližších týdnech přestěhována do nově vybavených depozitárních prostor v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Jak byl obraz Korunování Panny Marie zakomponován do původního interiéru kostela? O tom se můžete pohledem i vlastním přičiněním přesvědčit o Meziříčské muzejní noci v pátek 30. července. Mezi 19 hodinou a půlnocí bude možné si prohlédnout nedávno rekonstruovaný interiér, usednout do původních kostelních lavic anebo zkusit poskládat maketu hlavního oltáře, v němž byla od roku 1863 Bergerova malba zasazena.

Článek zveřejnil Valašský deník 27. 7. 2021, odkaz zde.