Přátelské pozvání na „štamprli“ nelze odmítnout a přesně takové pozvání nyní nabízí i muzeum ve Valašském Meziříčí. Kalíšků je zde vystaveno nepřeberné množství, ovšem vstřebávat je lze pouze pohledem. V jedné z výstavních prostor zámku Kinských je k vidění nápojové sklo pro pálenky vyrobené ve valašských sklárnách.

Výroba ovocných pálenek se na Valašsku rozvíjí až v závěru 19. století. Pro konzumaci se ve zdejších domácnostech i hostincích využívalo skleněných odlivek či kalíšků vyrobených v regionálních sklárnách. Sklárny na Valašsku provozovala od druhé poloviny 19. století firma S. Reich & Co., největší sklářský podnik celého Rakousko-Uherska, u jehož zrodu stál buchlovický hostinský Isaac Reich. Jednotlivé sklárny se v průběhu let specializovaly: lahve se vyráběly v Kyjově, nápojové sklo (kalíškovina) v Karolinině huti (Karolinka) a odolné lisované sklo v Mariánské huti ve Velkých Karlovicích – Leskovém.

Sklo vždy bylo luxusním materiálem určeným pro slavnostní příležitosti. K nejstarším nádobám na pálenku z Valašska patří svatební pohárky či ploché lahve „plucky“ na slivovici pro svatební mládence – ty bývají mnohdy zdobené, nejčastěji rytinou či i hutním dekorem. Až do poloviny 20. století byly hojně rozšířené speciální odlivky s komínkově prodlouženým hrdlem („ptáček“) s různě velkým obsahem. Od 70. let 19. století se v nabídce Reichových skláren objevují drobné jednoduché odlivky („štamprle“) a v roce 1873 zavedla firma S. Reich & Co. výrobu odolného a levného lisovaného skla – ideálního pro vyžití v hospodách a nálevnách. Ve výstavě jsou přestaveny nejpoužívanější odlivky na destiláty pro závěr 19. a 1. polovinu 20. století, ale i luxusní likérové soupravy. Druhá polovina 20. století je zastoupena svátečními kalíšky vyráběnými ve sklárně v Karolince, pro kterou pracovali technolog Emanuel Tylčer a designéři Antonín Švec, Jana Matoušková či Alena Holišová. Závěr výstavy tvoří pestré hutně zdobené sklo ze vsetínské sklárny B. A. G.

Doprovodné texty ve výstavě a dobové články ilustrují fenomén kořalečního moru, který sužoval Valašsko od 2. poloviny 19. století. Toho se po návštěvě výstavy obávat nemusíte.

Článek zveřejnil Valašský deník 23. 8. 2022, odkaz zde.