Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí prochází od roku 2019 rozsáhlou rekonstrukcí a nemůže tak přispívat ke kulturnímu životu města. Přesto i v době, kdy výstavní prostory nevydávají svědectví o umu zdejších obyvatel, nepozbyl jejich přízně.

Některé z předmětů věnovaných do muzejních sbírek v průběhu posledních dvou let se samy o sobě vyznačují významnou výtvarnou či historickou hodnotou. K těm patří např. broušené a malované sklo či ručně vázané koberce z domácnosti lesního inženýra a později poslance Moravského zemského sněmu Jana Kratzla. Vrchní geometr Kratzl patřil k prvním členům Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí a k podpoře kultury a vzdělanosti ve městě přispíval nejen jako člen obecních výborů a školních kuratorií. Uměním byla „protkána“ i jeho malebná vila v parku Botanika a vedl k němu i své děti. Jeho dcera se např. naučila tkát gobelíny ve zdejší gobelínové a kobercové škole, o čemž svědčí nejen dochovaná díla, ale i přípravné pauzy podle předlohy zakladatele školy Rudolfa Schlattauera. I ty se staly součástí muzejní sbírky.

Muzeum obdrželo také řadu výrobků ze zdejších skláren, ale i doklady o jejich historii, pečlivě sbírané a doplňované o soudobý stav dlouholetým zaměstnancem podniku Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí. Nejnovějším přírůstkem do muzejních sbírek jsou pak předlohy dekorů a části historických sklářských katalogů, původně uložené v dnes již zrušených sklárnách. Ty doplní (doslova – některé z katalogových listů jsou chybějící částí starších muzejních exponátů) rozsáhlou sbírku sklářské dokumentace.

Paní architektko z vily s magnolií, mistře skláři, hledači designových stínidel, malíři skla a uvědomělí potomci zručných řemeslníků – vám všem patří veliký dík za řemeslné poklady, dokumenty a vzpomínky, kterými jste naše muzeum obohatili! Vaše dary přispějí k barvitému vylíčení příběhů lidí žijících v krajině protnuté dvěma Bečvami. Stanou se natrvalo připomínkou jejich umu a po pečlivém zpracování zapadnou do pestré mozaiky naší historie.

Článek zveřejnil Valašský deník 28. 6. 2021, odkaz zde.