Zámek Lešná u Valašského Meziříčí je obklopen krásným anglickým parkem, na který dřív navazovala obora o rozloze 100 hektarů. Kromě běžné lovné zvěře v ní hrabata Kinští chovali i jelence viržinského, což dokládají trofeje umístěné na chodbách zámku. Paroží srnců, jelenů, daňků i jelenců doprovází četné malby a grafiky s loveckou tématikou, mezi nimiž převažují díla německého grafika a malíře Johanna Eliase Ridingera (1698–1767). Ridinger patřil k významnějším výtvarníkům 18. století, specializujícím se právě na zachycení zvěře. Vytvořil více než 1200 grafik, svá díla řadil do rozsáhlých cyklů věnovaných jak zachycení jednotlivých druhů zvěře, tak i způsobům jejich chovu. Zajímavostí jsou i zvířecí anomálie, které v průběhu života zachycoval podle reality: v lešenském zámku se tak můžete setkat např. s liškou se dvěma ocasy, se zajícem se dvěma hřbety, se srncem sedmnácterákem či jelenem se třemi parohy. Celý cyklus o třiceti listech věnoval i různým způsobům lovu – samotné grafiky jsou doplněny podrobným popisem v němčině a francouzštině, takže jsou studnicí informací o dnes již těžko použitelných loveckých praktikách. Například: koroptve lze poměrně efektivně lovit tak, že se člověk skryje za koně (nebo si vyrobí štít s hlavou krávy či jiného zvířete) a takto maskován se může přiblížit na pohodlnou dostřelnou vzdálenost. Trápí vás přemnožení vlci? Vlky je dobré lovit na mršinu zavěšenou na větev stromu – pach masa a zaujetí pro jeho získání vlky otupí a lovci tak můžou snáze vymýtit z revíru „škodnou.“ Na grafických listech v lešenském zámku se setkáte i s příklady lovu medvěda, lišky, kamzíka (všimněte si, že lovec má na obuvi nasazeny horolezecké mačky) a samozřejmě bezpočet grafik je věnován lovu vysoké a spárkaté zvěře.

Ridingerovy grafiky jsou součástí zámeckých interiérů po celý rok, ale pokud vás víc zajímá historie (ale i současnost) lovectví, tak máme dobrou zprávu: až do konce října můžete v zámku navštívit výstavu Myslivost, věnovanou jak lovné zvěři, tak historii lovectví, ale i pytláctví. A jestli se na výlet do Lešné vypravíte o prázdninách, vezměte děti s sebou: v zámeckých komnatách je totiž ukrytý poklad!