Jarní slunce probouzí krajinu a pučícími zahrádkami probarvuje městskou zástavbu. Žlutou záplavou narcisů, prokvetlou smetanově bílými tulipány a hyacinty se letos vybarvilo i Valašské Meziříčí, jehož cesty lemují dlouhé záhony postupně nakvétajících cibulovin. Radost z jarního rašení si můžeme dopřát i doma prostřednictvím dekorativních košíčků či pučících větévek, tak, jako to dělávaly už naše babičky a prababičky.

Například speciální vázy pro hyacinty našly cestu do měšťanských domácností už před sto lety. Ve sklárnách ve Valašském Meziříčí – Krásně se ve výrobním sortimentu objevily v polovině 20. let 20. století. Jak vypadaly? Měly specifický tvar: rozšířené hrdlo se asi 5 cm od okraje zužovalo do prstence navazujícího na jinak standardně tvarovanou spodní část vázy. Díky prstenci zůstala do hrdla vsazená cibulka hyacintu nad hladinou vody ve váze, ale její kořeny měly dostatek prostoru ke vstřebání potřebné vláhy.

Vázy na hyacinty byly v roce 1926 vyvzorovány ve dvou typech především pro anglický trh. Kromě nezvyklého tvaru zaujímaly i velmi originálním a moderním dekorem. Ten byl vytvořen prostřednictvím olověných šablon a stříkací pistole – touto technikou se v krásenských sklárnách pracovalo už více než desetiletí a malba na aerografu (jak se technice říkalo) postupně nahrazovala klasické malířské postupy. Na aerografu byly stříkány jak plošné malby, tak dekorativní ornamenty sestávající se zpravidla ze stylizovaných rostlin. Ty by se daly očekávat i na vázách, ovšem právě tyto hyacintové vázy byly nezřídka zdobeny abstraktními geometrickými dekory. Některé z nich působí vyloženě technicky, připomínají ozubená soukolí – což kontrastuje s romanticko-aromatickým užitným posláním výrobku.

 Moderní geometrický dekor na vázách je překvapivý i z toho důvodu, že užitému umění ve 20. letech 20. století vévodilo art deco, a cesty k abstrakci byly v té době objevovány především ve volné malířské tvorbě. Ale jak je vidět – múza nelíbá jen velikány světového umění, svádí i skromné tvůrce a designéry. Obzvlášť na jaře.

Článek zveřejnil Valašský deník 29. 4. 2022, odkaz zde.