Knihy staré několik staletí mají zvláštní moc dýchnout na člověka kouzlem starých časů, kdy patřily k domácím pokladům a bývaly zdrojem nejen poznání, ale také rádcem, souputníkem v těžkých časech či důvěrníkem. Všechny uvedené atributy do sytosti naplňuje jedna ze vzácností uložená v depozitářích meziříčského muzea, a sice Bible kutnohorská.

O její zrod se zasloužil kutnohorský kališnický knihtiskař Martin z Tišnova, který ji vytiskl v roce 1489 v limitovaném nákladu 199 kusů. Sám Martin, významný kutnohorský písař, se k její přípravě a vydání nechal zlákat až na stará kolena (v době vydání knihy mu bylo kolem 70 let), neboť ho uchvátil tehdejší přelomový vynález – knihtisk.

Kutnohorská bible byla na svou dobu impozantní a plně vzešla z tehdejší nevraživosti Prahy a Kutné Hory. Kutnohorští měšťané, bohatnoucí z těžby stříbra, neváhali utratit nemalé finanční prostředky na to, aby ve městě byla vydána vlastní bible. Nenáviděná Praha je sice nakonec o rok předběhla se svým vydáním tzv. Bible pražské, nicméně v ostatních hlediscích Kutnohorská bible takříkajíc „zvítězila na plné čáře“. Nejenže se může pyšnit 116 dřevoryty, v důsledku čehož má také víc listů než Bible pražská. Černě tištěné písmo je doplněno bohatou barevnou výzdobou (iniciálami, rozvilinami), kolorované jsou také jednotlivé dřevoryty. Množství rukopisných poznámek, připsaných na okrajích jednotlivých listů, dává tušit o radostech a strastech jejích dávných majitelů. Ti všichni, ačkoliv jejich jména odnesl čas, se o ni s láskou starali, když bylo potřeba, nechali ji pečlivě převázat a jedni z posledních, Orsáci-Barevňanští, ji dokonce v 80. letech 18. století zachránili před zničením. Krajem tehdy procházeli církevní cenzoři, kteří kontrolovali, zda lid neopatruje zakázané knihy (a vzpomenuli jsme, že Kutnohorskou bibli vydal kališník). A tak Bible pro jistotu putovala pod kořeny staré lípy... Tomu odpovídal i stav knihy po předání do muzejních sbírek, její vazba byla uvolněná, listy promočené, mnohé různě přelepené a doplněné. V 90. letech 20. století prošla alespoň základním restaurátorským ošetřením, které umožňuje její občasnou prezentaci.

Pokud si chcete tento unikát prohlédnout, tak neváhejte a navštivte do středy 31. srpna zámek Kinských ve Valašském Meziříčí. Tento den zde bude Bible kutnohorská k vidění naposledy a poté zase na dlouhá léta poputuje do šera a klimatizovaných prostor muzejních depozitářů.

Článek zveřejnil Valašský deník 30. 8. 2022, odkaz zde.