Banální otázka, kterou chtě nechtě slýchají v době adventu rodiče od svých dětí. Zatím co předchozí generace rodičů se musely o vánocích vyrovnávat s upozaděním křesťanských tradic a dědou Mrázem, současní rodičové se snaží vymezit tradiční české vánoce od těch vygenerovaných nadnárodními společnostmi v nákupních centrech.

Dříve si mohly děti podobu Ježíška ve svých představách formovat podle obrázků a sošek Madon umístěných v kapličkách, u cest, studánek, mariánské řezby bývaly i v nikách chalup. Řezbované či papírové betlémy navíc mívaly své místo ve vánočně upravených domácnostech. Mnohem větší pozornost však budila umělecká díla uchovávaná v kostelech.

Nejstarší zobrazení Ježíška se v našem regionu dochovalo v dřevěném kostele sv. Ondřeje v Hodslavicích. Madona z Hodslavic je příkladem vrcholně gotického díla, které v sobě odráží vliv tzv. krásného slohu. Ježíšek svírá v pravé ruce jablko a svou usměvavou dětskou tváří shlíží z oltáře k věřícím. K této polychromované dřevěné soše se upínají (nejen) dětské oči už 600 let – dílo ovlivněné slezským prostředím bylo vytvořeno v druhém desetiletí 15. století. Přesto je v okolí Valašského Meziříčí známější podoba Ježíška oblečeného v zeleném rouše se zlatým lemem, držícího v ruce knihu. Takto jej zachycuje obraz Panny Marie Zašovské, který patří k nejuctívanějším milostným obrazům na Moravě. I přes svůj věhlas se gotická desková malba nevyhnula působení zubu času, a tak ji v roce 1883 na několik desetiletí nahradila na hlavním oltáři zašovského poutního chrámu kopie. Ježíšek namalovaný brněnským malířem J. L. Šichanem na rozdíl od originálu obrátil pozornost od červené šňůry Madonina pláště k těm, kdo na obraz vzhlíží. Zázračný obraz Zašovské Madony byl velmi často reprodukován: do dnešních dnů se dochovalo dokonce i několik barokních kopií obrazů včetně sochařského pojetí (pískovcová socha Zašovské madony stojí od roku 1764 v kapličce v Choryni). Naopak jednou z nejmladších kopií je malba umístěná na vnější zdi tzv. Fortelkova pekařství v Mostní ulici ve Valašském Meziříčí, namalovaná v r. 2017. Ostatně Ježíška lze při procházce ulicemi města spatřit nejen o adventu: stačí svou pozornost zaměřit od výkladů obchodů k uměleckým památkám. Vybavíte si, jak vypadá Ježíšek v náručí Krásenské madony?

Článek otiskl Valašský Deník 15. 12. 2020, odkaz zde.