Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Název pracovní pozice / druh práce:

Edukátor v kultuře, programový pracovník

Náplň práce:

 • Specializované mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže se zaměřením na společenské a přírodovědné obory a tradice rozvíjející jejich zájmovou činnost, znalosti a tvořivé schopnosti a systematicky doplňující školní výuku
 • Organizace muzejních akcí pro děti a veřejnost, jejich propagace na webu, v médiích, na školách a v dalších vhodných institucích a organizacích
 • Tvorba kulturně-výchovných programů doplňujících expozici a výstavy v lešenském zámku a parku
 • Spolupráce na přípravě a instalaci výstav a expozic
 • Pokladní agenda zámku Lešná u Valašského Meziříčí
 • Zajišťování návštěvnického provozu

 

Pracovní poměr:

Na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou 3 měsíce s možností prodloužení na dobu neurčitou

Platová třída:

10. platová třída dle platných platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě  (Příloha č. 1  k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.), plat určený dle započitatelné praxe

Místo výkonu práce:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, – zámek Lešná u Valašského Meziříčí, Lešná 1, 756 41

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • VŚ vzdělání v oblasti společenských a humanitních věd nebo přírodovědných oborů (pedagogický směr výhodou), pedagogické minimum výhodou
 • Schopnost týmové i samostatné práce, flexibilita, kreativnost
 • Časově přizpůsobitelný
 • Praxe v mimoškolní výchově a práce s dětmi
 • Zkušenosti s psaním a vedením projektů výhodou
 • Znalost RVP a procesu přípravy ŠVP
 • Znalost AJ nebo NJ
 • Ovládání programů MS Office, grafického programu
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Nástup dle dohody

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

(písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení nebudou vráceny)

 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Zasláním životopisu a dalších dokumentů souvisejících s výběrovým řízením souhlasí uchazeč o zaměstnání a uchováním jeho osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání na pracovní pozici edukátor v kultuře, programový pracovník v zámku Lešná u Valašského Meziříčí

 • Souhlas uděluje na dobu 1 roku od zařazení do evidence
 • Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci

Písemné přihlášky zasílejte nejpozději do 31.1.2022, (rozhodující je razítko pošty či přijetí e-mailu) na adresu:

e-mail: spitzer@muzeumvalassko.cz

poštou: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

              Horní náměstí 2

              755 01 Vsetín

              Ing.  Tomáš Vitásek, ředitel

Bližší informace o pozici vám poskytne RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.  tel. 603 304 911, e-mail: spitzer@muzeumvalassko.cz

Úspěšný uchazeč před podpisem smlouvy předloží originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání