Muzeum Komenského v Přerově, p. o., vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici knihovník/knihovnice


Pracovní smlouva na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2020
Pracovní úvazek: 1,0 Místo výkonu práce: Přerov

Popis práce:

 • Samostatné zajišťování chodu pedagogické knihovny se specializovaným fondem, včetně vedení a doplňování systémů evidence a ukládání knihovního fondu, profilování a aktualizace svěřené části knihovního fondu převážně domácích dokumentů a katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorby nových záznamů na úrovni úplného bibliografického záznamu (knihovní program Clavius). • Vedení agendy ISBN.
 • Zajišťování specifických požadavků pro vědu, výzkum a vzdělávání prostřednictvím vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
 • Účast na odborných knihovnických akcích (např. seminářích, konferencích).
 • Propagace činnosti pedagogické knihovny, muzejních knihoven a činnosti Muzea Komenského v Přerově prostřednictvím sdělovacích prostředků a internetu.
 • Spolupráce při tvorbě muzejních expozic a výstav a na pořádání muzejních akcí pro veřejnost.

Kvalifikační předpoklady:

 • Minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou v oboru knihovnictví.

Další požadavky:

 • Praxe v oboru minimálně 5 let.
 • Pokročilá znalost práce s knihovním systémem (Clavius výhodou).
 • Schopnost pracovat v týmu.
 • Kreativita, iniciativa, samostatnost, spolehlivost, přesnost.

Nabízíme:

 • Příspěvek zaměstnavatele na stravenky.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Platové zařazení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída).

Přihláška musí obsahovat:

 • Osobní údaje.
 • Strukturovaný životopis.
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Uzávěrka příjmu přihlášek je 26. 7. 2020 (datum doručení do Muzea Komenského v Přerově).

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu:

Jana Miková, personalistka, Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní nám. 7, 750 02 Přerov, e-mail: mikova@prerovmuzeum.cz.

Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat předpoklady pro tuto pracovní pozici, budou vyzváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční dne 11. 8. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Účastník uděluje souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Více o muzeu na www.prerovmuzeum.cz.