Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 6 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

společenskovědní
4. 9. 2023 – 28. 6. 2024 | Zámek a park v Lešné

Jak se žilo na zámku

každodenní strasti a slasti různých společenských vrstev od středověku po současnost

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život stromů

životní cyklus, skupiny stromů a jednotlivé druhy, strom jako domov, potravní pyramida, význam zeleně

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Tajemství zámeckého parku

zámecký park, typy parků, stromy, fotosyntéza, ptáci, savci, plazi, hmyz, koloběh živin, ekosystém, rostliny, ptáci na krmítku a jejich potrava

přírodovědný
3. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek a park v Lešné

Svatojánské čarování

letní slunovrat, lidové zvyky a tradice v předvečer sv. Jána, devatero kvítí, bájné bytosti Valašska, svatojánský poklad, herbář

Obsah košíku