V prostorách původní černé kuchyně v přízemí zámku je od 6. října 2012 otevřena historická školní třída
jako vzpomínka na dobu, kdy v zámku skutečně sídlila škola.