Sbírejte materál s námi

Potřebujeme i Vaši pomoc!

 

Vzhledem k velikosti území je sběr vzorků nepravidelný a není přímo cílen na konkrétní zájmové druhy. Odebírají se vzorky především z mrtvých jedinců, často sražených na vozovce, a to od všech druhů obratlovců a to v jednom roce v jednotkách jedinců na katastr obce/okres dle velikosti resp. migrační schopnosti druhu, aby byl sběr reprezentativní v čase i prostoru. Přesto jsou pro nás některé druhy zajímavější než jiné, ať už z důvodu, že nejsou zcela běžné, nebo i proto, že se jen vzácně nacházejí jejich vzorky (kadávery). A právě se sběrem vzorků těchto druhů nám můžete pomoci. Nejedná se ovšem o výzvu k cílenému usmrcování těchto zvířat! Za zdroj genetického materiálu považujeme pouze čerstvé kadávery živočichů, kteří uhynuli z jiné příčiny. S nadcházejícím podzimem se například hlodavci stahují do chalup, kde na ně lidi líčí pasti. Pokud v pasti, kterou v průběhu podzimu nalíčíte, omylem uhyne plch lesní, myšivka horská, bělozubka či rejsek horský, budeme rádi, dáte-li nám vědět. Podobně naleznete-li např. ptáka usmrceného nárazem do skla. Stačí poslat fotku na email nebo WhatsApp zoologa muzea s nálezovými údaji (datum a místo na tyller@muzeumvalassko.cz, mob. 775 284 222) a pokud by se jednalo o živočicha, ze kterého bychom chtěli odebrat vzorek, domluvili bychom se na předání. Podobně jsme nedávno vyzývali k poskytnutí informací o výskytu kočky divoké, o jejíž nálezové údaje stojíme i nadále. Vhodné k odběru genomického vzorku jsou jedinci/kadávery na kterých je ještě trochu čerstvé tkáně, z hnijícího masa se již kvalitní vzorek odebrat nedá, a stačí úplně malý kousek i o rozměru 0,5*0,5 cm.

Za spolupráci děkuje RNDr. Zdeněk Tyller.

Kontakt: tyller@muzeumvalassko.cz, mob. 775 284 222

Obsah košíku