U příležitosti konání 37. Ročníku Valašské rally 2018 proběhne v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže NAKRESLI RALLY. Akce je pořádána ve spolupráci s pořadateli Valašské rally - Společností JTRT pro s.r.o., Střední školou Kostka s.r.o, za podpory společnosti Svarmetal Skotnice a Muzea regionu Valašsko, p. o.

Organizátoři výtvarné soutěže si kladou za cíl, seznámit veřejnost s výtvarnou představou dětí a mládeže na téma motoristického sportu. Vítězové výtvarné soutěže budou vyhlášeni a ceny jim budou předány ještě před startem rally, která se letos uskuteční ve dnech 23. – 25. března 2018 v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice.

Uzávěrka soutěže proběhla 28. 2. 2018. Odborná porota vyhodnotila nejlepší díla ve čtyřech kategoriích - mateřské školy, základní školy, střední školy a kolektivní práce. Porota zasedá ve složení – předsedkyně poroty PhDr. Jaroslava Ševčíková (Střední škola Kostka, s.r.o), členové poroty – Mgr. Miriam Kamelandrová (JTRT pro s.r.o) a Mgr. Jan Husák (Muzeum regionu Valašsko, p. o.).

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen proběhne v pondělí 19. 3. 2018 v 16:00 hodin v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Součástí vyhlášení bude i vernisáž výstavy děl účastníků soutěže. Výstavu vítězných prací a dalších vybraných děl si můžete prohlédnout od 19. 3. do 2. 7. 2018.