Oblíbené Slavnosti slunovratu proběhnou v pátek 23. června na Hvězdárně Vsetín. Muzeum regionu Valašsko pro Vás připravuje program plný nejrůznějších aktivit a zábavy pro všechny generace, jehož vyvrcholením bude zapálení svatojánské vatry. Jako obvykle bude připraveno i opékání špekáčků (doneste si s sebou). Těšíme se na Vás.

PROGRAM
  • dílničky pro děti
  • opékání špekáčků
  • zapálení svatojánské vatry
  • písničky u táboráku
  • pozorování noční oblohy (za vhodných podmínek)
UPOZORNĚNÍ

Deky a špekáčky s sebou. Za nepříznivého počasí se akce ruší. Sledujte Facebook Muzeum regionu Valašsko.

VSTUPNÉ

Plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 120 Kč.