Milí pedagogové, účastníte se rádi soutěže Jaloveček s přírodovědnou tematikou, ale rádi byste s dětmi vyzkoušeli i něco jiného? Pak přijměte naše pozvání na zbrusu novou soutěž vlastivědnou! Na co se můžete těšit? Přírodu necháme tentokrát stranou a ponoříme se do slastí i strastí života na Valašsku.

V úvodu se dozvíme, že existenční starosti tehdy trápily nejen chudé Valachy, ale i bohaté panstvo, které si také muselo obživu obstarávat všelijak – a nejednou sáhlo k různým nepravostem... Jakým koníčkům se oddávaly dámy z nejvyšších vrstev společnosti, proč zdejší krajinou po setmění rejdilo tolik nadpřirozených bytostí a v čem chudí Valaši nacházeli útěchu? To vše bude obsahem motivační přednášky, ve které odhalíme také tajemný dopis paní hraběnky, který nás možná přivede i k pokladu…

V soutěžní části se soutěžní týmy rozprchnou po zámeckém objektu a bude už záležet jen na jejich pozornosti, důvtipu, znalostech a šikovnosti, jak se jim v soutěži povede :-)

 

Termín a místo konání soutěže:

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí  / 16. května 2023 /         žáci 3.–5. tříd

Zámek Vsetín                                           / 18. května 2023 /         žáci 6.–9. tříd

 

Časový harmonogram soutěže:

9:00 – 9:15                       prezence

9:15 – 9:45                       motivační přednáška

9:55 – 11:00                     soutěž a badatelské úkoly

11:10 – 11:50                    řemeslná dílna

12:00                                slavnostní vyhlášení vítězů

Soutěž je určena pro 3–5 členné týmy žáků ze ZŠ, veškeré úkoly a aktivity budou vycházet z obsahu učiva ZŠ a znalostí, které děti v průběhu soutěže nabydou. Z každé školy se mohou přihlásit max. 3 soutěžní týmy.

Registrace:

Pro účast v soutěži je možné se přihlásit do 12. 5. 2023 nebo do naplnění kapacity sálu e-mailem na adrese ostranska@muzeumvalassko.cz nebo telefonicky na tel.: 776 202 254. Neváhejte, kapacita sálu je omezená! U registrace je nutné uvést: jméno týmu a počet členů, stupeň (pro I. stupeň soutěž proběhne 16. 5. 2023 na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, pro II. stupeň 18. 5. 2023 na zámku Vsetín), školu, zodpovědného pedagoga a kontakt na něj.

 

Po úspěšném přihlášení Vám zašleme potvrzující e-mail s propozicemi soutěže.

 

 

Registrační poplatek: 50,- Kč za žáka, pedagogický doprovod vstup zdarma. Svačiny, psací potřeby a dobrou náladu s sebou, těšíme se na Vás!

Mediálním partnerem soutěže je týdeník Jalovec, ceny do soutěže věnovala firma AUSTIN DETONATOR, s. r. o.