DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! KAPACITA SOUTĚŽE JE JIŽ VYČERPÁNA A NENÍ MOŽNÉ PŘIHLAŠOVAT DALŠÍ TÝMY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Tentokrát na téma Stromy jako domy. Poznejte pestrost života v lese i ovocném sadu a otestujte si v soutěži o zajímavé ceny své znalosti i dovednosti.

V posledních letech sledujeme významný úbytek biodiverzity. Mnozí živočichové, kteří člověka provázeli po staletí, rychle mizí. Jednou z nejdůležitějších příčin je změna péče o zahrady okolo rodinných domů a lesního hospodaření. Zahrady se stále více izolují od svého okolí neprostupnými ploty, mizí z nich původní druhy rostlin, místo nichž se vysazují cizokrajné a zdejší přírodě neznámé druhy, intenzivně se sečou trávníky, používá se více chemických prostředků a nevhodná technika. Různověké lesy už na sklonku předminulého století začaly nahrazovat smrkové monokultury, které jsou spíše než zelenou oázou poli na dřevní hmotu. Výsledkem je sterilní prostředí, které je pro přírodu možná ještě nepřátelštější než panelové sídliště. Co s tím? Dozvíte se v úvodní motivační přednášce, která se stane také východiskem pro soutěžní test. Poté se žáci přesunou do prostor výstavy Někdo to rád sušené (I. stupeň v zámku Kinských), resp. Jak se do lesa volá (II. stupeň v zámku Vsetín), kde budou plnit zajímavé badatelské úkoly. Novinkou v soutěži je interpretační tvůrčí ateliér, kde si v rámci plnění zadaného úkolu upevníme klíčové kompetence (prostřednictvím nabytých znalostí, dovedností, postojů a hodnot).

 

Termín a místo konání soutěže:

  • úterý 22. listopadu 2022 pro žáky 3.–5. tříd v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
  • čtvrtek 24. listopadu 2022 pro žáky 6.–9. tříd v zámku Vsetín

Časový harmonogram soutěže:

9:00 – 9:30                  prezence

9:30 – 9:55                  motivační přednáška

10:00 – 10:30              soutěžní test

10:35 – 11:15              poznávačka

11:20 – 12:00              tvůrčí ateliér

12:00 – 12:30              přestávka

12:30                          slavnostní vyhlášení vítězů

 

Soutěž je určena pro 3–5 členné týmy žáků ze ZŠ, veškeré úkoly a aktivity budou vycházet z obsahu učiva ZŠ a znalostí, které děti v průběhu soutěže nabydou. Z každé školy se mohou přihlásit max. 3 soutěžní týmy.

Registrace:

Pro účast v soutěži je možné se přihlásit do 18. 11. 2022 nebo do naplnění kapacity sálu e-mailem na adrese ostranska@muzeumvalassko.cz nebo telefonicky na tel.: 776 202 254. Neváhejte, kapacita sálu je omezená! U registrace je nutné uvést: jméno týmu a počet členů, stupeň (pro I. stupeň soutěž proběhne 22. 11. na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, pro II. stupeň 24. 11. na zámku Vsetín), školu, zodpovědného pedagoga a kontakt na něj.

Registrační poplatek: 50,- Kč za žáka, pedagogický doprovod vstup zdarma. Svačiny, psací potřeby a dobrou náladu s sebou, těšíme se na Vás!

Soutěž je realizována s podporou Ministerstva kultury České republiky.