Pro pedagogy (učitele i vychovatele) všech stupňů škol a školských zařízení jsme nově připravili nabídku akreditovaných DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), v rámci kterých plně využijeme zázemí sbírek a příslušných objektů.

Objekt: zámek Vsetín
Termín: NEDOSTUPNÝ

Náplň: Historie regionu, prohlídka vybraných sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. (dále jen MuRV) a ukončených i probíhajících historických a společenskovědních výzkumů, včetně inspirace k možnosti využití předmětů s příběhem a výsledků výzkumů ve výuce škol, příklady dobré praxe, ukázky zařazení daných historických regionálních témat do výuky, s využitím aktivizačních a badatelských výukových metod, sdílení zkušeností, nabídka společenskovědních žákovských programů pro školy, ukázky, pracovní listy, muzejní odborné tisky atd.