Skvělá zpráva. V Beskydech se podařilo po 50 letech doložit hnízdění několika párů sokola stěhovavého. Tito vzácní dravci, kteří u nás ve 2. polovině minulého století téměř vymizeli zejména kvůli zamoření krajiny DDT, se postupně vracejí a v České republice nyní hnízdí již přes sto párů.

Opětovné hnízdění sokola stěhovavého v Beskydech potvrzuje sledování, které společně s ochranou jejich hnízd realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Muzeum regionu Valašsko a Lesy ČR. „Od roku 2017 jsme po půlstoletí trvající přestávce evidovali každoročně zahnízdění jednoho páru sokolů. Letos ale v Beskydech zahnízdily dokonce tři páry, jež odchovaly celkem devět mláďat. Byl to opravdu úctyhodný výkon. V době, kdy sokoli seděli na vejcích, napadlo 20 cm sněhu a teploty opakovaně klesaly pod bod mrazu,“ uvedl Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Všechna mláďata byla nejen okroužkována klasickými hliníkovými kroužky na pravou nohu, ale byl jim odebrán i vzorek DNA do Genetické banky Muzea regionu Valašsko, která je zapojena do sítě Národní genetické banky živočichů při Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (více o ní ZDE). „Ta má sledovat genetickou diverzitu populací všech druhů živočichů v ČR a uchovává jejich unikátní DNA ve speciálních mrazících boxech. Z genetických vzorků se bude také zjišťovat, zda se do Beskyd sokoli dostali z Polska, Jeseníků nebo ze Slovenska,“ vysvětlil Zdeněk Tyller z Muzea regionu Valašsko.

Na levou nohu pak mláďata dostala odečítací kroužky s trojpísmennými kódy AKD – AKL. „Díky nim budeme získávat zpětná hlášení a nadále sledovat osudy ,našich´ letošních mláďat. Snad se dozvíme, kam se vydají na svoji životní cestu a jak vysokého věku se případně dožijí. Přejeme jim šťastný let,“ dodal Václav Tomášek.

Kontakt:
Václav Tomášek – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, e-mail: vaclav.tomasek@nature.cz, tel: 723 624 825
Zdeněk Tyller – Muzeum regionu Valašsko, e-mail: tyller@muzeumvalassko.cz, tel: 775 284 222
Karolína Šůlová – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406