Pro pedagogy (učitele i vychovatele) všech stupňů škol a školských zařízení jsme nově připravili nabídku akreditovaných DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), v rámci kterých plně využijeme zázemí sbírek a příslušných objektů.

Objekt: zámek Vsetín
Termín: NEDOSTUPNÝ

Náplň: Regionální botanika, zoologie, mykologie a geologie v rámci výuky přírodopisu ve škole, regionální environmentální výchova (EV): organismy regionu, vzácné a chráněné druhy, druhy ekologicky zajímavé, druhy vhodné k žákovskému pozorování a bádání, geologie regionu, zkameněliny a nálezy Badatelská a terénní výuka přírodopisu a EV: náměty pro badatelskou práci žáků v rámci výuky i v rámci domácích zadání, monitorování vzácných a chráněných druhů, vybrané ekologické vztahy v rámci regionu, ochrana valašských luk a pastvin a organismů zde se vyskytujících

Prohlídka vybraných sbírek MRV a ukončených i probíhajících výzkumů, včetně informací o možnosti využití ve výuce škol: botanická a mykologická sbírka, entomologická sbírka, geologická sbírka.

Inspiromat: příklady dobré praxe, ukázky zařazení regionálních přírodovědných a environmentálních regionálních témat do výuky, jak pokládat otázky žákům, které je povedou k badatelské terénní aktivitě, sdílení zkušeností, nabídka přírodovědných a EV žákovských programů pro školy, ukázky, pracovní listy, muzejní odborné tisky, inspirace pro regionální EV, interaktivní přírodovědné hry ze stránek MRV.