Profil

portret

Mgr. Jan Husák

edukátor v kultuře

Kontakt

E-mail:

Telefon: 606 535 262

Vzdělání

 • 2012-dosud: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, obor environmentální geografie, doktorské studium. Téma disertační práce: Vliv dotační podpory na strukturu a složky kulturní krajiny CHKO Beskydy a Bílé Karpaty se zaměřením na vybrané ukazatele.

 • 2009-2012: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor geografie-biologie v ochraně životního prostředí, magisterské studium. Téma diplomové práce: Multimediální podpora výuky meteorologie a klimatologie na středních školách prostřednictvím internetu.

 • 2006-2009: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor geografie-biologie v ochraně životního prostředí, bakalářské studium. Téma bakalářské práce: Srovnání reprodukční biologie lindušky horské na Malé Fatře a v Jeseníkách.

Pozice
Programový pracovník EVVO, dokumentátor

Praxe
Zaměstnání:

 • 2012-dosud: Muzeum regionu Valašsko, programový pracovník, dokumentátor

 • 2008-dosud: lektor Ekocentra Radhošť, NNO

Studijní stáže:

 • 2014-2015: pracovní stáž, James Hutton Institute, Aberdeen, UK

 • 2012: studijní pobyt, University of Zadar, Chorvatsko

 • 2010-2011: studijní pobyt, University of Ljubljana, Slovinsko

Specializace

 • Struktura a vývoj valašské krajiny, vztah ekosystémových služeb, biodiverzity a lidské činnosti, voda v krajině a povodně, meteorologie a klimatologie, inovace výuky, multimédia.

 • Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na oblast volného času dětí, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků s odborným zaměřením na oblast EVVO a přírodní vědy.

 • Tvorba edukačních lektorských programů.

 • Příprava přírodovědných výstav a expozic.

 • Tvorba multimediálních animací a prezentací.

 • Cestovatelské přednášky. (http://www.ursus.cz/nabidka/prednasky.html)

 • Informační a konzultační činnost a odborná pomoc v oblasti volného času pro předškolní zařízení, školy, školská zařízení, občanská sdružení a další zájemce.

 • Dokumentace odborných přírodovědných výzkumů.

Přírodovědné přednášky a exkurze na témata:

• Voda v krajině a povodně
• Meteorologie a klimatologie
• Geologický vývoj Beskyd
• Hospodaření na valašských loukách a pastvinách
• Člověk a ochrana přírody
• Fotografování krajin a přírody

Cestovatelské přednášky:

• Albánie: Cestou necestou
• Rumunsko: Za pastevci a medvědy
• Island: Výprava do země ohně a ledu
• Sicílie: exotická perla Středomoří
• Slovinsko: Rozmanitost na dosah ruky
• Špicberky: Po stopách ledního medvěda


Více na http://www.ursus.cz/nabidka/prednasky.html

Barevný svět

Nahlédněte do tajů barevného světa a přijměte pozvání na tuto jedinečnou…

Jarní prázdniny na zámku

Přijďte si vytvořit vlastní tetování, malovat barvami na obličej, vytvářet…

Prázdniny v muzeu

Prázdniny v muzeu jsou každodenní soubor aktivit doporučený zejména pro děti od…

Výstava živých hub 2018

Muzeum regionu Valašsko, p. o. vás srdečně zve na tradiční Výstavu živých hub,…

Prázdniny s muzeem

Týden na zámku a hvězdárně Vsetín ve znamení her, zábavy i poznání.

Výstava živých hub Vsetín

Ukázky živých hub, fotografie, mykologická poradna, lektorské programy pro školy.

Španělsko mnoha tváří

Zbrusu nová cestovatelská přednáška novomanželů Husákových o jejich svatební…

Ekvádor

Vyrazte s cestovatelem Michalem Vlčkem z Rožnova za krásami kouzelného…

Barevný svět

Od pátku 18. 12. 2020 se opět zavírají muzea a zámky. Dnes tedy máte poslední…

Prázdninové čarování

Užijte si dva dny plné zábavných aktivit pro děti spojené s hledáním zámeckého…

Kamčatka pod širým nebem

Vyrazte do letního kina na hvězdárně a užijte si výpravu cestovatele Honzy Husáka…

Výstava živých hub Vsetín

Seznamte s houbami rostoucími kolem nás, ať už jde o výtečné delikatesy či…

Letní dobrodružství v muzeu

Zpříjemněte si návštěvu objektů Muzea regionu Valašsko zábavnou pátračkou po…

Prázdninové čarování

Užijte si program plný zábavných aktivit pro děti a zkuste s nimi najít poklad…

Badatelské prázdniny

Muzeum regionu Valašsko pro vás připravil na vsetínském zámku a hvězdárně…

Výstava živých hub Vsetín

Přijďte se podívat, jaké vzácné i běžné druhy hub nabízí příroda kolem nás.…

Maroko a Jordánsko

Na zámku Vsetín startuje oblíbený cyklus Cestovatelské úterky. Jako první se…

Valašsko z lufta

Poznejte krásy Valašska prostřednictvím krásných leteckých záběrů a poutavého…

Tkáčiková, J., Spitzer, L., Husák, J. (2013): Valašské louky a pastviny, dědictví našich předků. Muzeum regionu Valašsko. ISBN 978-80-87614-14-3.

Husák, J., Tkáčiková, J., Spitzer, L. (2014):  Zámecký park ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko. ISBN 978-80-87614-17-4.

Husák (2013): Paradoxy černých skládek. Valašský deník - Spektrum, Vsetín 2013/10.

Husák (2013): Svatojánský brouček. Valašský deník - Spektrum, Vsetín 2013/6.

Husák (2013): Povodně a krajina. Valašský deník - Spektrum, Vsetín 2013/4.

Husák (2013): Příroda ve věži. Valašsko – vlastivědná revue, MRV Vsetín 2013/4.

Husák, J. (2015): Use Multimedia Games to Improve Education Effectivity of Complex Environmental Issues. Innovation in environmental education: ICT and intergenerational learning (Ed. Francesca Ugolini). Florence. IN PRESS.

Husák, J. (2014): Environmentální vzdělávání prostřednictvím multimediálních interaktivních her v muzejním prostředí. Muzejní edukace vs. digitální éra. (Ed. Šobáňová, P.) Olomouc. IN PRESS.

Lehnert, Geletič, Husák (2014): Urban Field classification by 'local climate zones' in a medium-sized Central European city: The Case of Olomouc (Czech Republic). Theoretical and Applied Climatology.

Husák, J. (2014): Biodiverzita valašské krajiny prostřednictvím myšlenkové mapy: je zde místo pro historické faktory? Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 28. 3. 2014.

Husák, J., Tkáčiková, J., Spitzer, L. (2014):  Zámecký park ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko. ISBN 978-80-87614-17-4.

Tkáčiková, J., Spitzer, L., Husák, J. (2013): Valašské louky a pastviny, dědictví našich předků. Muzeum regionu Valašsko. ISBN 978-80-87614-14-3.

Husák, J. (2013): Využití konstruktivisticky orientované interaktivní hry pro výuku environmentálních témat: protipovodňová opatření v krajině. Sborník Geografický výzkum: Participace a angažovanost. ISSN 1805-9120

Láska, K., Chládová, Z., Ambrožová, K., Husák, J. (2013): Cloudiness and weather variation in central Svalbard in July 2013 as related to atmospheric circulation. Czech Polar Reports: Volume 3, No. 2 (2013)

Husák, J., Lehnert, M. (2013): Complexity of Ozone depletion. New Wave 5: Students´ Geographical Conference: Where the Physical and the Social Meets, Přírodovědecká fakulta UK, Praha,  7. – 8. června 2013.

Husák, J. (2012): Výstupy multimediální podpory výuky meteorologie a klimatologie na středních školách. Workshop doktorandů a doktorandek, Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 3. 9. 2012.

Husák, J. (2012): Využití konstruktivisticky orientované interaktivní hry pro výuku environmentálních témat: protipovodňová opatření v krajině. Participace a angažovanost geografického výzkumu. Přírodovědecká fakulta MU, Brno, 3. 9. 2012.

Obsah košíku