Také letos se uskuteční již tradiční akce, jejímž cílem je popularizace archeologie jako „vědy pro všechny“. Vzhledem k tomu, že zámek Kinských ve Valašském Meziříčí je kvůli rekonstrukci uzavřen, proběhnout všechny dílčí akce a programy na vsetínském zámku.

Každoročně se snažíme obohacovat program o nové prvky, kterých cílem je zaujmout co nejširší škálu návštěvníků. Tento rok je novinkou archeologická výstava s názvem „Na skok do pravěku“, která je už sice nějakou dobu otevřena, ale v rámci svátku všech archeologů v ní 15. října proběhnou komentované prohlídky s muzejním archeologem, který je zároveň autorem výstavy. Kromě seznámení s vystavenými exponáty a prostoru na volnou diskuzi bude možné vyzkoušet si také některé pravěké technologie, jako například vrtání díry do sekeromlatu.

Další akcí pro veřejnost bude o týden později (tedy 22. 10.) přednáška „Co nového v archeologii na Valašsku“. Na přednášce se dozvíte spoustu zajímavostí o nových lokalitách a nálezech v regionu, které se do výstavní vitríny prostě nevejdou. Také budou představeny moderní metody (i jejich výsledky) používané k řešení archeologických otázek v našem regionu. Návštěvníci se seznámí také se závěry projektů věnujících se pravěkým fortifikacím a novověkým sklárnám na Valašsku i v širším regionu východní Moravy.

K Mezinárodnímu dni archeologie budou probíhat i oblíbené lektorské programy pro základní a střední školy, které slouží k oživení a rozšíření školní výuky o témata jako je doba kamenná, případně celý pravěk. Tyto vzdělávací programy budou probíhat od 15. 10. do 24. října, včetně pondělí, a začínají vždy v celou hodinu.

Pokud Vás naše nabídka akcí zaujala, navštivte ve zmíněné dny vsetínský zámek. Bližší informace naleznete na stránkách muzea (nebo přímo u autora tohoto článku), kde se můžete přihlásit i na výše uvedený lektorský program.