Prázdninové měsíce nabízí nejen mladším ročníkům doslova přebytek volného času a tak není divu, že mnoho lidí zatouží po dobrodružství. Proto i naše muzeum poskytuje možnost si trochu „zadobrodružit“, a to bez nutnosti slézt vysokou horu, nebo přeplavat nějaký ten oceán.

Dobrodružná cesta Muzeem regionu Valašsko Vás provede několika objekty, které spadají pod správu muzea. Je možné navštívit zámek Vsetín, kde se budete potýkat s úkoly vážícími se zejména k středověké historii zámku. Vsetínská hvězdárna naopak prověří vaše znalosti ohledně počasí a vesmíru. Na zámku v Lešné u Valašského Meziříčí je dobrodružné putování zaměřeno na tamější anglický park a dobové interiéry.

Nejvíc novinek však nabízí dobrodružná stezka valašskomeziříčským zámkem Kinských, který je znovu otevřen po kompletní rekonstrukci.  Při hledaní nápověd projdete celým památkovým objektem. Hlavním lákadlem je nová multimediální expozice, jež se zaměřuje na vzájemnou interakci člověka a přírody. Expozice se snaží pokrýt co nejširší interdisciplinární škálu, a proto jsou v ní zastoupeny společenské i přírodní vědy. Příběh expozice začíná příchodem prvních lidí do regionu přibližně před 30 000 lety a symbolicky končí (vlastně nekončí) přítomností.

Aktuální program zámku nabízí dvojvýstavu o sušení a pálení ovoce. Nejatraktivnějším exponátem je jistě model pravé valašské sušárny.  Zajímavá je i druhá část výstavy, která se věnuje výrobě tradičních ovocných destilátů na Valašsku. Další nová výstava představuje sbírku starých tisků, mezi kterými je možné najít významná díla starší středověké a novověké literatury. Za všechny postačí jmenovat kancionál (zpěvník) Cithara Sanctorum.

Novinkou je i muzejní herna, která také ukrývá jednu z nápověd. Další se schovávají v obnovené expozici věnované hasičství v regionu a také mezi gobelíny zdobícími zámek.

Po objevení pokladu v prvním objektu získá každý účastník nejen drobnou odměnu, ale i možnost padesátiprocentní slevy na vstupné do dalších muzejních objektů, ve kterých hra probíhá.

Všechny tři zámky jsou otevřeny denně kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin. Hvězdárna Vsetín v pracovních dnech od 9 do 15 hodin. Podrobnosti o hře i další nabídce muzea naleznete na stránkách muzea.

Článek zveřejnil Valašský deník 18. 7. 2022, odkaz zde.