Co dělá takový archeolog v zimě, když se nemůže plížit kanály, vytahovat ze země tajemné poklady, nebo zdržovat strategické stavby, jako jsou dálnice, přehrady a další nepostradatelné obchodní centra?  Většinou se snaží zpracovat nálezy, které našel v teplejší části roku, nebo v ideálním případě napsat, kromě nezbytné nálezové správy, také odborný článek do odpovídajícího periodika. Dále ovšem také spravuje sbírku, připravuje výstavy a snaží se dohodnout s investory příštích výzkumů. A pokud má to štěstí, že žije na Valašsku či v jiném chladnějším kraji, tak se věnuje i pozorování sněhu.

Proč zrovna pozorování sněhu? Kromě výtečné relaxační hodnoty Vám sledování pohybů sněhu umožní odkrýt dávno zaniklé objekty, jako jsou cesty, mohyly, hradiště, nebo jiné opevněné struktury. Pomocí leteckých snímků či všeobecně při pohledech z vyšších míst je možné sledovat různé znaky, které jsou normálně neviditelné.

Při jarním tání lze totiž využít rozdíl teploty vyzařované nad humózní výplní zahloubeného objektu a mimo ni. Sněhový poprašek roztává na základě vyšší a zůstává na základě nižší teploty výplně objektů nebo zděných struktur archeologických objektů. Je to dáno jednoduchými fyzikálními zákony: tmavé zbarvení půdy (které je dokladem zmíněné humózní vrstvy) nad archeologickými objekty mimo jiné přispívá k vyšší míře pohlcování slunečního záření. Také zdivo intenzivněji promrzá, proto sníh nad ním roztaje později než v okolí. Je též vhodné sledovat návěje. Díky změně proudění větrů a postupnému ukládání drobných sněhových vloček se v krajině zvýrazní tak malé terénní nerovnosti, které běžně přehlédnete.

Archeologie „z vrchu“ je v poslední době stále přístupnější, a to díky dostupnosti dronů, pomocí kterých se může této aktivitě věnovat skoro každý. Jde o celoroční koníček, protože sníh v létě nahradí porostové stopy v lánech obilnin, dlouhé pozdní stíny, barevné půdní kontrasty nebo i nepřirozeně umístněná vlhká, či naopak suchá místa. Komu se nechce do terénu, může díky kvalitnímu leteckému snímkování otevřít libovolný mapový portál a hledat kdekoli na světě.