Ve středu 4. března uplynulo 28 let, kdy odešla do uměleckého nebe rodačka z Prostřední Bečvy a jedna z nejvýraznějších malířek našeho regionu Jaroslava Hýžová. Muzeum regionu Valašsko v letošním roce zakoupilo do svých sbírek její ikonické dílo – rozměrné plátno z roku 1974 nazvané Tragédie války II.

Malířka, kreslířka a grafička Jaroslava Hýžová se narodila 21. února 1915 v rodině vesnického učitele na Prostřední Bečvě, kde spolu se starším bratrem vyrůstala v drsných letech první světové války. Studovala na gymnáziu ve Valašském Meziříčí, kam se rodina přestěhovala a záhy se stala na přání rodiny učitelkou (vyučovala na více než dvou desítkách škol). Zdravotní potíže ji však přinutily ke změně povolání, a jí se tak naskytla příležitost vydat se na vysněnou dráhu malířky. Studium absolvovala v Praze během protektorátu u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera. Její dosavadní krajinářská tvorba, ovlivněná malířem Josefem Hapkou, zde získala nový moderní výraz. Velmi slibně se rozvíjející kariéru malířky však přerušily mateřské povinnosti a návrat do rodného kraje. Tvorba Jaroslavy Hýžové tématicky čerpá z valašské krajiny a života v ní, sama malířka se stává neodmyslitelnou součástí výtvarného života v regionu. Od konce 50. let získávají její obrazy pevné tmavé kontury a pro tvorbu let šedesátých je charakteristické užití modrých odstínů (tzv. modré období). V sedmdesátých letech Hýžová pracuje se strukturální malbou, obrazy mívají silnější symbolický podtext. K základním námětům autorky pak patří téma ženy-matky a valašské krajiny, kterou často zachycovala přímo v plenéru. Jaroslava Hýžová patří k těm výtvarníkům, kteří dali obsah termínu "valašské krajinářství". V její tvorbě se odráží nelehký život na valašských kopcích, je v něm obsaženo mnoho bolesti, utrpení a zároveň krásy, obětavosti, píle a pokory: tak jako v životě malířky samotné.

V letošním roce zakoupilo Muzeum regionu Valašsko do svých sbírek rozměrné plátno z roku 1974 nazvané Tragédie války II. Jedná se o ikonické dílo autorky, jehož varianta byla i hlavním motivem životopisného snímku o malířce. Ústředním motivem olejomalby je pastózně malovaná figura padajícího ptáka na pozadí rudě planoucího nebe, zasazená do symbolické valašské krajiny.