Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 40 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Jak se měří počasí

počasí, oblaka, atmosféra země a její složení, klima, meteorologická stanice, měření počasí, atmosférické fronty, synoptická mapa, meteorologické družice a…

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Hlubinami vesmíru

seznámení s vesmírem, hvězdy a jejich typy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, "Mléčná dráha", souhvězdí a jejich pozorování

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Exkurze

kopule s přístrojovým vybavením, areál hvězdárny se stanicemi ČHMÚ (meteorologie a čistota ovzduší)

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Tajemství zámeckého parku

zámecký park, typy parků, stromy, fotosyntéza, ptáci, savci, plazi, hmyz, koloběh živin, ekosystém, rostliny, ptáci na krmítku a jejich potrava

Obsah košíku