Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 52 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Hlubinami vesmíru

hvězdy a jejich typy, H-R diagram, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, "Mléčná dráha", novinky a zajímavosti

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Gravitace

gravitace, slapové síly, Newtonův gravitační zákon, pohyb po oběžné dráze, kosmické rychlosti, stav beztíže, tíha, hmotnost

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Exkurze

kopule s přístrojovým vybavením, areál hvězdárny se stanicemi ČHMÚ (meteorologie a čistota ovzduší)

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Barevné zázraky přírody

fyzika barev, barvy v přírodě: jak vidí zvířata, krycí a výstražná zbarvení, míchání barev, barevné klamy

Obsah košíku