Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 61 výsledků

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Letíme do vesmíru

Sputnik, Lajka, Gagarin, přistání na Měsíci, raketoplány, průběh kosmického letu, modely kosmických raket

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Po stopách divočiny

lesní zvěř, pobytové znaky zvěře, stopy, odlévání sádrových odlitků stop

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Jak se měří počasí

meteorologická stanice ČHMÚ, meteorologické prvky, meteorologická budka, vsetínské meteorologické rekordy

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Hvězdy a souhvězdí

hvězdy, souhvězdí a jejich pozorování, orientace na obloze, hvězdná obloha během roku

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Hlubinami vesmíru

hvězdy a jejich typy, H-R diagram, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, "Mléčná dráha", novinky a zajímavosti

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Gravitace

gravitace, slapové síly, Newtonův gravitační zákon, pohyb po oběžné dráze, kosmické rychlosti, stav beztíže, tíha, hmotnost

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Exkurze

kopule s přístrojovým vybavením, areál hvězdárny se stanicemi ČHMÚ (meteorologie a čistota ovzduší)

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Barevné zázraky přírody

fyzika barev, barvy v přírodě: jak vidí zvířata, krycí a výstražná zbarvení, míchání barev, barevné klamy

přírodovědný
16. 6. 2020 – 26. 6. 2020 | Zámek a park v Lešné

Svatojánské čarování

svatojánské zvyky, bylinky, symboly, letní slunovrat, tématické tvoření

společenskovědný
23. 3. 2020 – 9. 4. 2020 | Zámek a park v Lešné

Velikonoční dílny

velikonoční zvyky a tradice, tematické tvoření

Obsah košíku