Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 45 výsledků
AKCE – každý 4. program za 1 Kč/žák

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Není houba jako houba

O houbách a přírodě pro MŠ a I. i II. stupeň ZŠ.

společenskovědní
20. 3. 2023 – 6. 4. 2023 | Zámek a park v Lešné

Velikonoce na zámku

Velikonoce, lidové zvyky a tradice

přírodovědný
1. 6. 2023 – 30. 6. 2023 | Zámek a park v Lešné

Svatojánské čarování

svatojánské zvyky, bylinky, symboly, tematické tvoření

přírodovědný
23. 5. 2023 – 30. 6. 2023 | Zámek Kinských

Svatojánské čarování

Svátek Jana Křtitele, magické rituály, bylinky, tematické tvoření

společenskovědní
20. 3. 2023 – 6. 4. 2023 | Zámek Kinských

Valašské Velikonoce

Velikonoce, jaro, zvyky, tradice

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Oděv v běhu dějin

oděvy, kosmetika, šperky, dobová móda, tetování

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Archeologie Valašska

lektorský program k expozici – část archeologie, regionální nálezy, repliky nálezů pravěkého domu a středověké odpadové jámy

společenskovědní
celoroční | Zámek a park v Lešné

Kámen v pravěku

kámen z pohledu archeologie, paleontologie a geologie, mletí obilovin, vrtání kamenné sekery a použití pazourkových nástrojů

Obsah košíku