Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 50 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Pozorování hvězdné oblohy

pozorování Měsíce, planet, vícenásobných hvězd, hvězdokup, mlhovin, galaxií a mimořádných astronomických úkazů

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Pohyby Země

základní pohyby Země, střídání dne a noci, pohyb těles po obloze, roční období, rovnodennost a slunovrat, kalendář

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Klima České republiky

klimatické oblasti, vliv na podnebí, současné změny klimatu, podnebí Vsetína, Valašska a ČR, teplota a srážky, meteorologické zajímavosti a rekordy

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Pod jménem Valachů

kolonizace, ovce, Valaši, dřevěnice, valašské povstání, krajina, strava, zbojnictví

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Partyzánskou stezkou

protektorát, odboj, partyzáni, válka, život za okupace, Josef Sousedík

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Na vsetínském zámku

renesance, život šlechty, Albrecht z Valdštejna, bydlení

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Letíme do vesmíru

Sputnik, Lajka, Gagarin, přistání na Měsíci, raketoplány, průběh kosmického letu, modely kosmických raket

přírodovědný
celoroční | Zámek Vsetín

Po stopách divočiny

lesní zvěř, pobytové znaky zvěře, stopy, odlévání sádrových odlitků stop

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Jak se měří počasí

počasí, oblaka, atmosféra země a její složení, klima, meteorologická stanice, měření počasí, atmosférické fronty, synoptická mapa, meteorologické družice a…

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Hlubinami vesmíru

seznámení s vesmírem, hvězdy a jejich typy, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, "Mléčná dráha", souhvězdí a jejich pozorování

Obsah košíku