Památkové objekty ve správě Muzea regionu Valašsko v úterý 16. ledna navštívil prezident Balkan History Association, dr. Mihai Dragnea z Bukurešti.

Dragnea si v doprovodu zástupců muzea prohlédl zámky Vsetín, Kinských ve Valašském Meziříčí, Lešná u Valašského Meziříčí a kostel Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Cílem jeho návštěvy bylo především nastínit možnosti budoucí spolupráce obou paměťových institucí, jejichž sféra vědeckého i výzkumného zájmu má společného jmenovatele – oblast Karpatského oblouku, kde od středověku probíhala tzv. valašská a pasekářská kolonizace. Zájem o návštěvy jednotlivých objektů muzea pak byl motivován zájmem poznat prezentační a interpretační metody i strategie našeho muzea. Valašská kolonizace s sebou po hřbetech Karpat přinášela jak svébytný způsob hospodaření (salašnictví), tak kulturní rozmanitost. Valašský způsob života značně ovlinil i původní obyvatelstvo oblastí, které zasáhla, jejich životní prostor i zvyklosti se zde po staletí prolínaly a vytvořily jeden harmonický kulturní celek, jehož vzácným dědictvím je do dnešních dní především pastorální krajina. Na území České republiky je to především krajina moravského Valašska coby nejzápadnější části území, kam vliv valašské kolonizace pronikl. A právě přírodní a kulturní dědictví moravského Valašska jsou základem, na nichž je kooperace Muzea regionu Valašsko a Balkan History Association postavena a do budoucna bude rozvíjena prostřednictvím společné výzkumné, vědecké či publikační činnosti.

Foto: Mihaie Dragneu (druhý zleva) na vsetínském zámku přivítali ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek (vpravo), jeho zástupce Lukáš Spitzer (vlevo) a historička Ivana Spitzer Ostřanská (druhá zprava).