Projects

Zámek Vsetín –  stavební obnova a revitalizace – etapa III
21. 9. 2022

Zámek Vsetín – stavební obnova a…

 

Předmětem projektu je technické zhodnocení vnější fasády objektu, výstavba výtahu v atriu objektu, revitalizace vybraných dveří v objektu a revitalizace okapových…

Po drahách hvězd
1. 4. 2022

Po drahách hvězd

 

Malý projekt „Po drahách hvězd“ je společným přeshraničním projektem Muzea regionu Valašsko, p.o. (Česká republika), jehož součástí je i hvězdárna, a…

Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – etapa II.
10. 1. 2021

Rozvoj areálu kostela Nejsvětější…

 

Hřbitovní zahrada kostela sv. Trojice bude plně revitalizována, bude zbudována síť chodníčků a příjezdová cesta, kolem chodníčků budou osazeny lavičky, kamenné…

Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů
1. 8. 2021

Interaktivní naučná stezka Velký…

 

Malý projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“ je společným přeshraničním projektem Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace…

Zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic
1. 1. 2019

Zámek Kinských – vybudování…

 

Projekt řeší stávající, nevyhovující stav v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, a to z pohledu technického, bezpečnostního, funkčního i estetického.

Záruky pro mladé ve Zlínském kraji
1. 1. 2018

Záruky pro mladé ve Zlínském kraji

 

Pracovní místo je (spolu)financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České…

Zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště
12. 11. 2018

Zámek Vsetín – repase oken…

 

Cílem této investiční akce je snížení spotřeby energie na vytápění a efektivnější využívání zdrojů energie v budově, kde sídlí příspěvkové organizace…

Inovace v muzejní environmentální výchově
1. 1. 2017

Inovace v muzejní environmentální…

 

Projekt s názvem „Inovace v muzejní environmentální výchově“ je zaměřen na zkvalitnění a zvýšení atraktivity environmentálně zaměřené nabídky Muzea,…

Od pračlověka k archeologovi
1. 1. 2017

Od pračlověka k archeologovi

 

Projekt je dotován z programu Ministerstva kultury ČR „Kulturní aktivity - podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok 2017

Obsah košíku