Topics:

Odhalte s námi čarovnou moc devatera kvítí a přijďte si připomenout jedno z nejmagičtějších období v roce. 

Žáci se seznámí s léčivými bylinkami, zvyky a svatojánskými kouzly. Povídat si budeme o zvycích, tradicích a bylinkách spjatých se Svatým Jánem. Seznámíme se se Svatojánským večerem a jeho symbolikou – pálením svatojánských ohňů, sběrem kouzelných bylin, vitím svatojánských věnečků, přípravou Janova mazání, sběrem mateřídoušky a dalšími zvyky, ochutnáme také lahodný bylinný čaj. Součástí programu je tvoření – vyrobíme si vonnou bylinkovou sůl do koupele.

Lektorský program objednávejte na tel.: 734 420 009