Poprvé v historii se na své každoroční podzimní dvoudenní zasedání sjeli do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí členové Komise regionální historie Moravy a Slezska Asociace muzeí a galerií. Původně se zde měl seminář konat již v loňském roce, ale v důsledku protiepidemiologických opatření v předchozích letech došlo k přesunu setkání až na letošní podzim. Více než čtyřicítka muzejních historiků se 13. a 14. října věnovala řešení aktuálních metodických i odborných problémů a vyměnila si zkušenosti s prezentací regionální historie v jednotlivých členských muzeích.

První jednací den byl věnován jak odborným referátům, tak volbám členů Komise na další funkční období. Na postu předsedy Komise zůstává Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., ředitel Moravského zemského muzea v Brně, novou místopředsedkyní se stala Mgr. Michaela Kollerová z Vlastivědného muzea v Šumperku. Odstupující místopředsedkyně PhDr. Blanka Rašticová přijala funkci jednatele komise. Závěrečný workshop patřil návštěvě Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů.

Druhý den jednání, tradičně věnovaný formám a metodám mezioborové spolupráce s dalšími vědeckými a odbornými pracovišti, začal exkurzí na školní huť Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí a besedou s MgA. Josefem Divínem. Dalším místem jednání pak byla Moravská gobelínová manufaktura, jejíž historie i současná činnost byla prezentována jak autentickými ukázkami výroby a restaurování tapisérií v dílnách, tak besedou s jejím ředitelem J. T. Strýčkem. Závěr jednání pak patřil návštěvě nově zrekonstruovaného kostela Nejsvětější Trojice a prohlídce revitalizovaného areálu tohoto bývalého poutního kostela, který je spravován Muzeem regionu Valašsko.

Seminář se konal ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.