Během první poloviny října se v Muzeu regionu Valašsko odehrávala akce pro školní kolektivy, takzvaný Mezinárodní den archeologie. Tento populární program se během roku 2021 dočkal výrazné aktualizace, a to díky dotačnímu programu Ministerstva kultury. K dosavadnímu tématu – kamenné štípané industrii prvních lidí přidáváme nový tematický okruh zaměřený na textil, oděv, módu a hygienu různých historických období. Celý projekt byl maximálně haptický – všechno bylo možné si osahat a v případě oděvů nebo pravěkého „mejkapu“ i vyzkoušet.

Hlavním lákadlem byly kostýmy, které byly vybrány tak, aby reprezentovaly typické dobové odívání. V případě Valašska jsme vybrali dvě historické epochy – přelom doby bronzové a železné a pak vrcholnou gotiku. Škála dobových kostýmů je vskutku široká a každé období bylo zastoupeno mužským i ženským oděvem, včetně obuvi. Pro středověké období je navíc typické oblečení rozlišené i na základě sociálního postavení, takže kromě oděvu prostého člověka byly k dispozici například i „princeznovské“ šaty. Hygienickou péči zastupoval třeba drcený kořen mydlice, bronzové čistítko do uší nebo chirurgický nůž. Bohatě byly  zastoupeny různé šperky a další doplňky oděvu, a sice od korálků a pírek všeho druhu, až po vyčiněný prasečí močový měchýř, jehož využití zůstane zatím naším tajemstvím.

Každý žák obdržel pracovní sešit, s jehož pomocí bylo možné si probrané téma zopakovat ve škole, nebo pak individuálně. Pro pedagogy byl zase určený metodický sešit, který obsahoval řešení pracovních úkolů a další podněty rozvíjející základní okruhy.

Článek zveřejnil Valašský deník 17. 10. 2021, odkaz zde.