Na dvě sta dětí ze základních škol okresu přilákala tradiční přírodovědná soutěž Muzea regionu Valašsko Jaloveček. V úterý 22. listopadu změřili své znalosti na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí žáci 3. až 5. tříd, o dva dny později na zámku Vsetín jejich starší spolužáci z 6. až 9. tříd.

Letošní společné téma pro obě kategorie neslo název Stromy jako domy, které navazuje na výstavy, jež právě probíhají v obou muzejních objektech. Na zámku Kinských se soutěž odehrávala v kulisách výstavy Někdo to rád sušené. Účastníci se zabývali především ovocnými stromy a biotopem tzv. extenzivního ovocného sadu. Vsetínský zámek má nyní v nabídce výstavu Jak se do lesa volá, a tak byly úkoly směřovány na život v lese a vše, co s ním souvisí.

Soutěžní schéma bylo v obou případech stejné. Na úvod proběhla krátká motivační přednáška k tématu, poté následoval vědomostní test a pak praktické úkoly ve výstavách. Letošní novinkou bylo zařazení tvůrčí dílny, v rámci níž měly soutěžní týmy za úkol vtělit své nově nabyté znalosti do uměleckého dílka znázorňujícího ideální biotop pro rostliny a živočichy. Na závěr jsme sečetli všechny body a určili konečné pořadí.

V mladší kategorii si v celkovém hodnocení nejlépe vedl tým Dubínci ze Základní školy Salvátor Valašské Meziříčí. Druhé místo obsadili Kůrovci ze Základní školy Leskovec a třetí skončili Lipáci ze Základní školy Valašská Polanka. Mezi staršími žáky nejvíce bodů nasbíral tým Veverky ze ZŠ Valašská Polanka, stříbro získali Trávníčci ze vsetínské ZŠ Trávníky a bronz tým Sedmička ze ZŠ Růžďka.

Nejlepší týmy obdržely při slavnostním vyhlášení zajímavé ceny, které do soutěže věnovali naši partneři ČSOP Salamandr Rožnov pod Radhoštěm, dětské centrum Džungle Vsetín a týdeník Jalovec. My jim za ně moc děkujeme, stejně jako všem zúčastněným žákům za snahu a vynikající soutěžní atmosféru i jejich pedagogům za svědomitou přípravu týmů. Těšíme se na setkání v jarním kole Jalovečku, pro které opět připravujeme zajímavé novinky.