K hlavním posláním Muzea regionu Valašsko patří sbírkotvorná činnost. V uplynulých dnech se nám na tomto poli podařilo realizovat jeden výjimečný počin. Prostřednictvím Akvizičního fondu Ministerstva kultury České republiky jsme do svých sbírek zakoupili současný gobelín z dílny Moravské gobelínové manufaktury.

Muzeum regionu Valašsko se v rámci své sbírkotvorné činnosti zaměřuje na specifika regionu, kam spadá i tvorba gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Ta je první dosud fungující výtvarnou dílnou tohoto typu v českých zemích. Její význam pro výtvarný vývoj v regionu donedávna odrážela i rozsáhlá stálá expozice umístěná v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Instituce spravuje ve svých sbírkách osm desítek tapiserií, koberců a návrhů na gobelíny, které mapují celou produkci dílny a prostřednictvím výstav a publikační činnosti reflektuje i současnou tvorbu manufaktury. Dlouhodobé úsilí (poslední soudobá tapiserie byla do sbírek zakoupena v roce 1983) o získání současného díla však až dosud nebylo korunováno úspěchem – pořizovací cena ručně tkaných výtvarných prací přesahuje možnosti rozpočtu regionální instituce. Nyní se ale prostřednictvím Akvizičního fondu Ministerstva kultury České republiky podařilo zakoupit do sbírek klíčové dílo z posledních let – gobelín Stavitel, vytvořený podle návrhu Jana T. Strýčka.

Rozměrné dílo (162x242 cm) utkané v Moravské gobelínové manufaktuře v roce 2013, zachycuje dvě nohy kráčející po dlažbě z žulových kostek. Celý výjev je přesunut do transcendentální roviny: kráčející, odstíněný od kontextu cíle či jiné bližší identifikace, je identifikován jen označením Stavitel. S jeho posláním, symbolizovaným motivem neohraničené (nekončící) cesty, kontrastují tři vytržené dlažební kostky. Ty vytvářejí nízký trojúhelník, jenž je možné v souladu s další tvorbou J. T. Strýčka vykládat jako symbol Božského oka, prozřetelnosti. Dílo, svým charakterem navazující na starší Strýčkovy cykly Tráva, Slova a tapiseriemi inspirovanými odkazem na Zjevení svatého Jana, tak završuje rozsáhlý soubor. Význam díla ilustruje i jeho prezentace ve významných současných galeriích: v loňském roce byl vystaven v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v Jablonci nad Nisou a až dosud měl čestné místo v expozici v budově manufaktury. S jeho vystavením se počítá i v následujícím roce: od dubna 2020 bude k vidění v Muzeu umění v Olomouci na výstavě Dílo a jeho předobraz a jeho reprodukce je i ústředním motivem titulu stejnojmenné publikace, mapující tvorbu manufaktury za celých 120 let její existence.

Kupní cena gobelínu činila 240 000 Kč. Ministerstva kultury České republiky uhradilo prostřednictvím Akvizičního fondu 168 000 Kč, zbývající částku zaplatilo muzeum z fondu investic.