Dvojice známých časopisů Acta Carpathica Occidentalis a Acta Musealia z vydavatelské dílny Muzea regionu Valašsko a Muzea jihovýchodní Moravy už nebude vycházet tiskem, ale pouze on-line na digitální platformě Actavia. Zásadní opatření bude mít řadu výhod pro vydavatele, autory článků i samotné čtenáře. Ti se teď k oběma titulům a všem dosud vyšlým článkům dostanou jednoduše z pohodlí svého domova a navíc zdarma.

Acta Carpathica Occidentalis je přírodovědný časopis vedený na seznamu tuzemských odborných recenzovaných periodik, který přináší jednou ročně články ze světa fauny a flóry západních Karpat. Acta Musealia se věnují společenskovědním tématům převážně z oblasti Zlínského kraje. Oba tituly necílí výhradně na odbornou veřejnost, ale to své si v nich najdou také laici.

Doposud byly časopisy k dostání hlavně v tiskové podobě. Tu se teď ale rozhodli vydavatele opustit a přejít do on-line prostředí. Opatření přinese řadu výhod pro všechny strany. Ty nejzásadnější popsali ve svém prohlášení výkonní redaktoři obou časopisů Lukáš Spitzer a Ondřej Machálek: „Pro vydavatele to bude znamenat nemalou finanční úsporu, jak za tiskové služby, tak i náklady na distribucí a také skladování. Autoři článků zase rozhodně ocení fakt, že jejich práce snadněji pronikne do nejvýznamnějších světových databází a zároveň budou mít mnohem lepší přehled o tom, kde bylo z jejich článků citováno. No a co se týká čtenářů, ti teď budou mít oba časopisy zdarma a navíc se k nim dostanou jednoduše z pohodlí svého domova.“

Nový systém bude také mnohem pružnější. Přispěvatelé ani čtenáři už nebudou muset čekat i více než rok na další tištěné vydání, protože články budou vycházet po skončení recenzního řízení kdykoli v průběhu roku. Zároveň nebudou tolik limitovány místem. „Věříme, že čtenáře tato změna ve výsledku potěší. Umožní jim lépe i efektivněji pracovat a užívat informace, které obě periodika přináší. Zároveň tak bude lépe naplněno poslání časopisů i společenská role obou muzeí,“ vzkázala Zuzana Fišerová, krajská radní pro školství a kulturu Zlínského kraje, který je zřizovatelem Muzea regionu Valašsko a Muzea jihovýchodní Moravy.

Časopisy Acta Carpathica Occidentalis i Acta Musealia si můžete přečíst už teď na stránkách aco.muzeumvalassko.cz a amus.muzeum-zlin.cz. Další podrobnosti týkající se přechodu na on-line verzi najdete ZDE.