Publikace seznamuje s historií zámeckého parku a popisuje nejvýznamnější druhy dřevin parku Lešná u Valašského Meziříčí. Názorné informace přinášejí historické i barevné fotografie a schématická mapka parku s umístěním významných i dominantních druhů stromů a keřů.

Vydavatel: Muzeum regionu Valašsko, 2020.  Počet stran: 35. ISBN 978-80-87614-60-0