Můj milý žáčku! Lákají tě nesnadné výzvy a troufáš si na zapeklité úkoly? Nepromarni nadcházející příležitost a přijď prověřit své přírodovědné znalosti. Valašské boyardy možná čekají právě na tebe!
Tvůj otec Fouras

Na motivy světově známé soutěže jsme pro Vás připravili přírodovědné klání, kde si žáci dobrodružnou formou ověří své vědomosti z oblasti botaniky a zoologie. V rámci jednotlivých kategorií poměří své síly tříčlenná družstva a kromě těchto týmů bude oceněna i třída s nejvyšším počtem získaných bodů. Přihlaste do soutěže svou třídu!

Návaznost na školní výuku: • program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků • program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

Délka programu: 60´ Kdy: 23. 4. 2018 – 27. 4. 2018, 8:00 – 14:00

Vstupné: žák 20 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program vede: Mgr. Květa Zemanová

Program objednávejte na: tel. 734 236 279, email: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz