Přijďte se seznámit se svatojánskými zvyky a tradicemi. Popovídáme si o významu noci svatého Jana a jeho symbolice – pálení svatojánských ohňů, sběru kouzelných bylin, vití svatojánských věnečků a dalších zvycích v tohle magické období. Ochutnáme bylinné čaje a naučíme se poznávat základní léčivé bylinky. Připraveno je rovněž svatojánské tvoření s voňavými bylinami.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat
•Program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních a přírodovědných předmětů

Délka lektorského programu: 60 minut

Vstupné: žák MŠ/30 Kč; ZŠ/40 Kč; SŠ/40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 19. – 22. 6. 2018

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Bc. Barbora Sasáková