V tomto lektorském programu se seznámíte s ptáky nejrůznějších biotopů. Dozvíte se, jak se jednotlivé druhy přizpůsobují danému prostředí, jakou uplatňují hnízdní strategii, jak zní jejich zpěv a řadu dalších zajímavostí z jejich života. Přijďte se prohlédnout ptačí skvosty valašské krajiny!

Tento program je zařazen mimořádně a proběhne pouze v měsíci dubnu!

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

Délka programu: 60´

Kdy: 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018, 8:00 – 14:00

Vstupné: žák 40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program vede: Mgr. Květa Zemanová

Program objednávejte na: tel. 734 236 279, email: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz