Myslivost - minulost a současnost. Tak zní název hlavní výstavy letošní sezony na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Návštěvník se seznámí s dnes již téměř zapomenutými způsoby honů a lovu zvěře, zajímavostmi z oblasti pytláctví, sokolnictvím i zvěří dnešní krajiny. K vidění jsou i naprosto raritní trofeje srnců“ doplnila Zemanova. 

Myslivost je jednou z nejrozšířenějších volnočasových aktivit dnešní doby. Je to jen záliba nebo bychom měli hledat její hlubší smysl? Jaká je historie a jaké je poslání myslivce dnes? Odpovědi na tyto otázky naleznete při prohlídce výstavy Myslivost – minulost a současnost.

Málokterý obor lidské činnosti prošel v minulosti tak významnými proměnami jako právě myslivost. Původní nezbytnost zajištění potravy se časem změnila v zálibu a kratochvíli, vedoucí k zakládání loveckých řádů a spolků, až po přerod v povolání a úplnou profesionalizaci. Nejvíce změn ale doznala v posledních stech letech, a to od společensky uznávané profese v minulém století až po její dnešní chápání především jako zájmové činnosti. Myslivost je posláním a její podstatou není jen lov, ale i péče o krajinu a volně žijící zvěř. Je založena na hlubokém a letitém vztahu člověka k přírodě, a také na tradici, tvořící nedílnou součást našeho národního kulturního dědictví.

„K dobrým mravům a obyčejům našich mysliveckých předků patřila láska ke zvěři, která se projevovala zdrženlivostí v lovu, v usilovné ochraně zvěře a ve vzorné péči o zvěř v době zimní nouze. Právě tyto dobré vlastnosti chovatelské proslavily českou myslivost a zjednaly jí úctu i obdiv daleko za hranicemi“. Takto hovoří o mysliveckých tradicích v roce 1955 Jaromír Javůrek, jeden z nestorů české myslivosti. Tyto ušlechtilé zásady platí i dnes.